Hvor hurtigt skal man lave mødepanlægning?

Hvis man nu er smart, så planlægger man allerede næste måde, som det nuværende er ved at nå sin afslutning – og hvis man ved, at der løbende skal komme flere møder af mere eller mindre kaliber, så opstiller man rammerne for, hvordan de skal være, som man ved, at de kommer, så man altid kan se frem til dem.
Dog skal de ikke være så langt ude i fremtiden, at der er en risiko for, at de bliver uaktuelle, og så har man trods alt spildt for mange kræfter på at planlægge, hvordan de skulle komme til at forløbe.
Men hvis det er nogle løse møder, som man egentlig bare har brug for en dato og et sted for at danne sig et overblik over, så er det godt at planlægge.
Dog skal der også være plads til løbende ændringer, for der kan komme nogle punkter til næsten i sidste øjeblik, og hvis de er vigtige, så er man nødt til at tage dem med.
Og så skal man også lige huske på, at man sjældent ender med at afholde et møde på den måde, som man havde forestillet sig, så man skal også være lidt omstillingsparat.

Så blev det planlagt endnu et møde

Nogle møder går tjept, og man følte, at man fik en masse ud af dem, men der er også de andre, hvor man føler, man holder et møde, fordi man har fået at vide – og skal vise – at man har holdt det, hvor man ellers kunne bruge tiden mere effektivt på andre arbejdsopgaver.
Hvis man skal have held med at lave mere effektive møder, så kan man kigge nærmere på https://welcomehome.dk/vores-services/mode-design/
Alle kan nok blive enige om, at man skal have noget ud af møderne, men hvis man er mange, så er der også mange meninger om, hvad det går ud på.
Derfor gælder det om at planlægge sådan et møde, så det hverken ender med at trække ud, eller man ender med at afslutte det for tidligt, uden man nåede noget, og man bagefter kommer i tanke om, at der var noget, som man gerne ville have været inde på.

Previous Post
Next Post