Forside

Slider

Seneste nyheder

Underleverandører får sat fokus på innovation og udvikling

I et nyt landsdækkende initiativ vil Vindmølleindustrien stille skarpt på små og mellemstore virksomheder, der er underleverandører til vindindustrien.

Her ligger således for mindre spillere en oplagt mulighed for at komme mere på banen og forhåbentligt skabe mere forretning, bl.a. gennem innovation, værdikædesamarbejde og øget konkurrencedygtighed.

Vindindustrien er i konstant forandring, hvorfor tilpasning selvfølgelig er et nøgleord. Vindmølleindustriens håb med projektet er derfor kort fortalt at give en hjælpende hånd med til virksomheder, som er klar til at sætte innovation og udvikling på dagsordenen. Det skulle gerne hjælpe med at få kørt deltagende virksomheder i stilling til at kunne være med på den lange bane.

Projektet, som går under navnet “udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien”, vil forløbe over tre faser, nemlig:

 • Identifikation af relevante innovationsprojekter til deltagelse i programmet.
 • Konceptudvikling mellem virksomhederne og vidensinstitutioner.
 • Forretningsudvikling gennem rådgivning samt udarbejdelse af vækstplaner.

Hvis projektet lyder som noget for din virksomhed, kan du tage kontakt til Lise Holmgaard Larsen, Vindmølleindustriens konsulent på projektet, pr. email (LHL@windpower.org) eller pr. telefon (3373 0349).

Ny strategi giver nemmere adgang til viden og forskning

Region Nordjylland er partner i ny national klyngestrategi, som skal gøre det lettere for virksomheder at udvikle sig med afsæt i ny viden og forskning. Strategien får bl.a. betydning for samarbejdet mellem videninstitutioner og en ny nordjysk energiklynge.

I Danmarks store universitetsbyer har virksomhederne gode muligheder for at få fat i den viden, der produceres på universiteterne, men i de knap så tæt bebyggede dele af landet er der potentiale for forbedringer. Derfor fremlægger landets fem regioner, Danske Regioner og KL sammen med seks ministerier nu en ny national strategi for, hvordan virksomheder gennem erhvervsklynger og innovationsnetværk bedre får adgang til ny viden og forskning.

Klynger gør det lettere at udvikle virksomhederne
På landsplan fungerer klyngerne som det faglige samlingspunkt for op mod 12.000 virksomheder, hvor de både kan sparre med videninstitutioner og med hinanden. Også i Nordjylland, hvor man i en længere årrække har satset målrettet på klynger, spiller de en afgørende rolle for erhvervsudviklingen.

Klyngerne letter den enkelte virksomheds adgang til relevante udviklingstilbud i erhvervsfremmesystemet, og de er samtidig en vigtig samarbejdspartner for det offentlige, når der skal investeres i strategiske vækstinitiativer målrettet bestemte brancher. Men der er også plads til forbedringer, og Regionsrådet og Vækstforum mener, at den nye klyngestrategi kan hjælpe disse på vej:

Klyngerne står over for en vigtig opgave med at understøtte erhvervslivets internationalisering, og her kan videninstitutionerne hjælpe. Flere nordjyske virksomheder skal have sparring til at komme godt ud på det globale marked, hvor de kan folde deres potentiale ud og skabe øget vækst og nye arbejdspladser, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Nordjylland og formand for Vækstforum.

Kræfterne forenes i ny nordjysk energiklynge
Et tættere samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner er netop en af grundene til, at Vækstforum og Regionsrådet for nyligt har investeret mere end 20 mio. kr. over 3 år i etableringen af en samlet nordjysk energiklynge ved navn House of Energy.

Nordjylland har i forvejen styrkepositioner på en af række af nutidens og fremtidens vedvarende energiteknologier, bl.a. vindenergi, brint- og brændselscelleteknologi og energieffektivt byggeri. Og Vækstforum har gennem flere år investeret i opbygningen af stærke branchenetværk, som har haft hver sine fokusområder. Men nu er tiden moden til at tage den nordjyske energisatsning et stort skridt videre og derfor forenes kræfterne fra de eksisterende initiativer, som bl.a. tæller vindenergi-netværket Hub North, centret for energi og materialeteknologi Cemtec og fjernvarmenetværket FleksEnergi.

Ved at etablere én samlet energiklynge bliver det bl.a. nemmere at udvikle virksomhedernes samarbejde med viden- og forskningsinstitutionerne heriblandt Aalborg Universitet, som er partner i House of Energy. Regionsrådet og Vækstforum forventer, at initiativet vil styrke det nordjyske erhvervsliv:

Ved at forene kræfterne i en samlet energiklynge ønsker vi at bringe vores regionale styrker i spil og udvikle vores eksisterende energivirksomheder på tværs af brancher og i tæt samarbejde med vores stærke viden- og forskningsmiljøer. Samtidig håber vi, at initiativet kan være med til at tiltrække nye virksomheder og arbejdskraft til Nordjylland, forklarer Ulla Astman.

Samarbejde om viden og fremtidens arbejdskraft
Blandt de virksomheder som har gavn af at samarbejde med videninstitutioner og forskningsmiljøer er Arcon-Sunmark i Skørping. Energivirksomheden er med mere end 25 års erfaring og produktudvikling i bagagen i dag blandt verdens førende inden for produktion og montering af storskala solvarmeanlæg.

Trods den markedsledende position må Arcon-Sunmark ligesom de fleste andre virksomheder selv gøre en målrettet indsats for også i fremtiden at have kompetent arbejdskraft til rådighed. Her bidrager samarbejdet med videninstitutioner i både Nordjylland og det øvrige Danmark, fortæller salgsdirektør Knud Erik Nielsen:

Vi kører faste praktikforløb sammen med maskinmesteruddannelsen på MARTEC i Frederikshavn, og vi har også lige afrundet et ph.d.-samarbejde med DTU i Lyngby. De studerende har nogle gode kompetencer med og kan stort set fra dag ét løse opgaver sammen med vores faste medarbejdere både i projekteringen, og når vi er ude i felten for at montere vores anlæg, siger Knud Erik Nielsen.

Især den succesfulde samarbejdsmodel med MARTEC vil Arcon-Sunmark gerne udvide til også at omfatte bl.a. energiuddannelserne på Aalborg Universitet:

Vi får brug for det fremtidens ingeniører kan, og vi vil til gengæld gerne vise dem, at vi er en spændende virksomhed, hvor de kan arbejde med at videreudvikle nogle af de bedste teknologier på markedet, siger Knud Erik Nielsen.

Yderligere informationer

Ny national klyngestrategi
Målet med den nye klyngestrategi er, at virksomheder over hele Danmark får lettere adgang til ny forskning gennem et tættere samarbejde mellem landets viden- og forskningsmiljøer på den ene side og erhvervsklynger og innovationsnetværk på den anden. Seks ministerier, landets fem regioner, Danske Regioner og KL står bag klyngestrategien, som har følgende fem indsatsområder:

 • Erhvervsklyngerne skal fungere som fora for deling af viden mellem erhvervsliv og videninstitutioner, så ny forskning hurtigt og effektivt tages i anvendelse.
 • Erhvervsklyngerne skal orientere sig internationalt og etablere samarbejde med udenlandske virksomheder og videninstitutioner.
 • Klyngernes samarbejde med eksempelvis kommuner, regioner, organisationer skal styrkes, så der skabes større sammenhæng og værdi af den samlede nationale og regionale vækst- og innovationsindsats.
 • De danske erhvervsklynger skal fortsat udvikles og professionaliseres, så deres potentialer for at bidrage til vækst og innovation såvel nationalt som regionalt udnyttes optimalt.
 • Det forpligtende samarbejde mellem de ansvarlige ministerier, regioner og kommuner om klyngeindsatsen skal styrkes med henblik på at give en effektiv og sammenhængende klyngestruktur, der dækker hele landet.

Den nordjyske energiklynge, House of Energi
Den nystartede nordjyske energiklynge House of Energy har som mål at styrke væksten i den nordjyske energisektor via nye produkter og løsninger, vækst i antallet af virksomheder og ansatte samt øget omsætning og eksport.

Det skal ske ved at styrke samspillet mellem eksisterende energivirksomheder og mellem det private erhvervsliv, den kommunale sektor og forskningsmiljøerne med henblik på at udvikle de nordjyske energierhverv og forbedre produktporteføljen, tiltrække investeringer og virksomheder til Nordjylland, øge antallet af start-ups og styrke kendskabet til regionens kompetencer inden for vedvarende energiteknologier og -produktion.

House of Energy er et samarbejde mellem Hub North og FleksEnergi, Hydrogen Valley, NordDanmarks EU-kontor, Erhvervshus Nord og Aalborg Universitet. Øvrige samarbejdspartnere er Aalborg Havn, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Business Region North Denmark.

House of Energy har via Vækstforum og Regionsrådet fået en investering på i alt 20.456.000 kr. over 3 år. Investeringen kommer fra de regionale udviklingsmidler.

Nordjyske virksomheder kan få del i norsk vindeventyr

Ti nordjyske virksomheder mødtes onsdag d. 16. marts 2016 for at høre om forretningsmulighederne inden for det norske vindenergimarked der er inde i en rivende udvikling.

Nordjyske virksomheder med kompetencer inden for vindmølleindustrien har fået et nyt marked i Norge – og her går det stærkt.

Blandt mange andre projekter i Norge skal Europas største landvindmøllepark opføres i nærheden af Tronheim på Fusenhalvøen. Denne vindmøllepark alene kommer til at bestå af 270 Vestas-turbiner, og desuden skal der anlægges 241 kilometer vej, og sitets elektriske infrastruktur skal klargøres. 11 mia. kommer projektet til at koste, og arbejdet begynder til sommer.

Landvindmølleparken kommer til at producere 1000 megawatt – nok til at dække 170.000 norske husholdningers forbrug. Til sammenligning producerer Anholt Havvindmøllepark omkring 400 megawatt.

Og da vindmølleindustrien stadig er meget ny i Norge – her er blot 130 vindmøller alt i alt – så er der store forretningsmuligheder for nordjyske virksomheder, der har faciliteter, specialiseret viden og erfaring med at opføre nye vindmølleparker i fremtiden.

Nordjyske kompetencer
Derfor havde vi i Hub North inviteret den norske meget respekterede specialist inden for det norske vindenergimarked, senior management consultant MBA Johnny Aak. Han afholdte onsdag d. 16. marts individuelle møder med ti nordjyske virksomheder for at identificere netop de muligheder, der er for dem i Norge.

Blandt andet bød Aalborg Havn A/S ind med specialiseret logistik til vindmølleindustrien, hvorfor de var blandt de ti virksomheder, der havde booket et møde med forretningskonsulenten:

Der er meget høje ambitioner inden for området i Norge, og vi vil i Aalborg Havn naturligvis gerne være hub for aktiviteter, der er forbundet med udskibning af vindmølledele. Vi har en gunstig placering og samtidig har vi den fornødne ekspertise inden for branchen, siger Jeppe Faber, account manager i Aalborg Havn A/S.

Johnny Aak har et indgående kendskab til dansk-norske forretningssamarbejder blandt andet gennem BusinessBroen, der bredt set hjælper nordjyske virksomheder ind på det norske marked. Han har store forventninger til, hvad nordjyske virksomheder kan byde ind med:

I har noget knowhow, produkter og faciliteter, som i høj grad efterspørges – og desuden har I en meget gunstig geografisk placering, siger han.

 

Hviid & Larsen finder din næste medarbejder

Hviid & Larsens fundament blev skabt d. 1. april 2013 af iværksætterne Anne-Marie Hviid og Anna Larsen. Grundlaget for opstart af egen virksomhed kom fra kendskabet til et reelt behov for individuel og professionel håndtering af virksomhedens vigtigste aktiv – nemlig medarbejderne! Anne-Marie og Anna har en fortid sammen i HR- og rekrutteringsbranchen, hvor de arbejdede sammen i syv år. I dag har de henholdsvis 11 og 24 års erfaring. Deres forskellige baggrunde og kvalifikationer gør, at de er det perfekte match samtidig med, at de er modsætninger som mødes. De er bekendt med deres individuelle stærke og svage sider og har en klar arbejdsfordelingen af opgaver.

Hviid & Larsen samarbejder i dag med en lang række virksomheder i blandt andet disse brancher: industri, handel, administration, medicinal, fødevarer, landbrug, byggeri og energi branchen. De skiller sig ud ved at være et reelt og professionelt alternativ med en anderledes tilgang og fremgangsmåde til håndtering af HR- og rekrutteringsopgaver. De ser hver opgave i nyt lys og har en individuel tilgang til både kandidater og virksomheder – kassetænkning duer ikke. Hviid & Larsen sætter sig ind i mennesketyper og mener, at det er essentielt at være menneskekender og kan håndtere alle slags mennesker. Desuden ønsker Hviid & Larsen at blive en integreret del af deres samarbejdspartners virksomheder for at tilbyde kvalitetsløsninger som holder på lang sigt.

Som eksempel kan samarbejdet med Hydrema nævnes. Hviid og Larsen varetager Hydremas HR-funktion og står for rekruttering af nye medarbejdere. Hviid & Larsen er tilstede på Hydrema hver 14. dag i ca. to timer samt efter behov afhængig af personalesager. Nedenstående er en reference fra Hydremas økonomidirektør, Johnny Larsen:

Vi har haft et strategisk samarbejde med Hviid & Larsen siden 2014 på HR- og Rekrutteringsfunktionen. De har håndteret rekrutteringer til lederstillinger samt rekruttering af kompetenceprofiler til produktionen, og hver gang har vi været yderst tilfredse med kandidaterne, som Hviid & Larsen har præsenteret for os. De formår med deres engagement og forståelse at agere som en del af virksomheden. Senest har de været med til at nedbringe vores fraværsprocent markant i produktionen igennem en kompetent rådgivning og ikke mindst en jordnær og solid tilgang til at håndtere fraværssamtaler med den enkelte medarbejder. Vi anser Hviid & Larsen som en yderst troværdig og professionel samarbejds- og sparringspartner, som er med til at skabe resultater som direkte kan aflæses på bundlinjen.

Hub North case historie pdf.pdf - Adobe Reader

Eventkalender

PRØV

VÆRDIKÆDEN

Find hvem du søger >

BLIV EN DEL

AF NETVÆRKET

Virksomheder i dialog >

Hub North er sat i verden for at understøtte udviklingen, servicere og skabe samarbejde mellem nordjyske virksomheder, der arbejder helt eller delvist med vindenergi. Vores fineste opgave er at spotte nyt udviklings- og vækstpotentiale for vores medlemmer.

Henrik Wadmann

Hub North

Hvem er Hub North

- et norddansk erhvervsnetværk

Hub North er et norddansk netværk med målrettet profilering indenfor vindenergi. Aktørerne er virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter.

Aalborg Havn, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Dansk Industri i Nordjylland, Invest in Denmark og Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling udgør netværkets bagland.

Læs mere

 • Egersund Energy Summit

  jun 7, 2016

  events

  Vedvarende energi i Norges Egersund-område ligger lunt i svinget med investeringer på 63 mio. norske kroner i vente. Ved Egersund Energy Summit sættes der derfor fokus på hvilke forretningsmuligheder og samarbejder der kan blive potentiale for i den sammenhæng.

  Til arrangementet kan du således høre om hvordan din virksomhed kan positionere sig bedst muligt med henblik på at åbne op for ny forretning inden for vedvarende energi.

  Du kan finde det fulde program for de to dage samt tilmelding på konferencens egen side:

  Egersund Energy Summit

 • Succes Online Summit

  jun 2, 2016

  events

  Ønsker du at styrke din virksomheds digitale tilstedeværelse, skabe mere synlighed og øge salget?

  – Og vil du gerne blive klogere på f.eks. e-mail markedsføring, sociale medier, søgemaskineoptimering, webanalyse og user experience?

   

  Så kom med til årets største digitale event i Aalborg, når vi sammen med Google, Ivækst m.fl. inviterer til Succes Online Summit d. 2. juni 2016 i Aalborg.

  Et stærkt hold af Danmarks digitale eksperter guider dig igennem internetjunglen og deler ud af deres nyeste viden, så du kan booste din virksomheds online tilstedeværelse.

  Vi veksler mellem fælles oplæg og 12 forskellige breakout sessions, så du kan skræddersy dagen helt til dine behov.

  Det hele foregår i Aalborg Kongres & Kulturcenter fra kl. 8 – 13.

  Tilmelding – skynd dig at sikre din gratis plads.
  Se oplægsholdere, breakout sessions og tilmeld dig her

  Vi glæder os til at se dig.

 • Nordeuropas største drone-event

  jun 1, 2016

  events

  Droner bliver mere og mere udbredte og fleksible og kan således bruges til at løse en lang række opgaver i forskellige brancher – også vindmøller. På konferencen vil du have mulighed for at møde en række virksomheder, der arbejder med droner og samtidig får mulighed for at se live demonstrationer af en drone, der er specielt rettet mod vindmøllebranchen.

  Som medlem af Hub North, der er partner i konferencen, får du en markant rabat på deltagerhonoraret. Se priserne her

  http://www.nordicuasevent.com/visit/buy-now 

  Du kan se hele programmet og tilmelde dig i herunder

  Join Nordic UAS Event 1-3 June 2016

 • B2B Baltic Sea Offshore Event

  maj 30, 2016

  events

  Er du interesseret i at vide mere om Offshore projekter i det Baltiske Hav? Og kunne du godt tænke dig at møde relevante virksomheder og samarbejdspartnere?

  Offshoreenergy.dk afholder et spændende arrangement i Szczecin, Polen, den 30-31 maj. Dag 1 består af en konference og B2B møder mens der på Dag 2 vil være besøg hos lokale offshore vind-virksomheder.

  Du kan se hele programmet og tilmelde dig i programmet herunder:

  Invitation Baltic Sea Offshore Wind