Vindmølleindustrien venter vækst efter tysk atombeslutning

Med den tyske regerings beslutning om at lukke for landets atomkraftværker, er der lagt op til store investeringer i alternative energiklider. Den danske vindmøllebranche ventes at blive en af de store vindere.

Læs mere her:

http://www.energy-supply.dk/article/view/64671/vindmolleindustrien_venter_vaekst_efter_tysk_atombeslutning

Det er ikke kun vindmøllebranchen, der forventer fremgang. Læs mere om her

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2453408.ece