Væksten i vindmøllebranchen fortsætter

Ifølge de seneste tal fra Vindmølleindustrien er både omsætning og beskæftigelse i branchen fortsat på vej i den rigtige retning. Den samlede omsætning for 2015 var således 2,9 % højere sammenlignet med 2014, mens beskæftigelsen steg med hele 3,8 % i samme periode.

Branchens bedste år siden finanskrisen

Sådan lyder vurderingen fra Vindmølleindustrien, der beretter, at 2015 ”var det bedste år for branchen siden finanskrisen og både omsætning og beskæftigelse er steget.”

Undersøgelsen fra maj 2016 viser, at de 31.251 beskæftigede i branchen i 2015 repræsenterer en stigning på 3,8 % fra året før, og således er væksten fra de foregående par år fortsat. Desuden udgør beskæftigelsen i vindmøllebranchen 2,1 % af privatansatte i hele landet. Det svarer til, at 1 ud af 50 i den danske privatsektor beskæftiger sig med vind.

Omsætningsmæssigt går det ligeledes den rigtige vej ifølge tallene. Fra en samlet omsætning for branchen på 85,2 mia. kr. i 2014 landede beløbet i 2015 på 87,9 mia. kr., svarende til en stigning på 2,9 %. Set i forhold til 2010 var omsætningen for 2015 17,2 % højere.

På eksportsiden oplevede den danske vindmøllebranche derimod nedgang i 2015, idet den samlede eksport sammenlignet med 2014 var 10,7 % lavere. Forklaringen herpå ligger formentlig i udviklingen på det europæiske vindmarked, hvor der i 2015 blev opsat rekordhøj vindkraftkapacitet. Sådan en fremgang kan tænkes at have medført et fald i behovet for import af dansk vindenergi på europæisk plan.

Dog udgør eksport i vindmøllebranchen herhjemme stadig over halvdelen af den samlede omsætning (55 %).

Vindenergi stormer frem i Europa

Målt på kapacitet er Danmark blandt ni europæiske lande med en kapacitet på over 5 GW installeret i vindkraft, viser den seneste opgørelse fra EWEA (European Wind Energy Association). På samme liste ligger Tyskland suverænt øverst med knap 45 GW, næsten det dobbelte af Spanien, som med 23 GW sidder på Europas næststørste kapacitet.

Overordnet set blev der for 2015 i Europa investeret 26,4 mia. euro (knap 200 mia. kr.) i udvikling af vindenergi. Det repræsenterer ifølge EWEA’s undersøgelse en stigning på hele 40 % sammenlignet med 2014, og set på offshore-kapacitet alene var stigningen fra 2014 til 2015 over dobbelt så stor som den foregående periode.

Det er derfor ikke overraskende, at EWEA’s undersøgelse også viser, at den samlede vindkraftkapacitet i 2015 har overhalet vandkraft som kontinentets tredje mest udbredte form for energi; dog stadig i hælene på kul og gas.