Underleverandører får sat fokus på innovation og udvikling

I et nyt landsdækkende initiativ vil Vindmølleindustrien stille skarpt på små og mellemstore virksomheder, der er underleverandører til vindindustrien.

Her ligger således for mindre spillere en oplagt mulighed for at komme mere på banen og forhåbentligt skabe mere forretning, bl.a. gennem innovation, værdikædesamarbejde og øget konkurrencedygtighed.

Vindindustrien er i konstant forandring, hvorfor tilpasning selvfølgelig er et nøgleord. Vindmølleindustriens håb med projektet er derfor kort fortalt at give en hjælpende hånd med til virksomheder, som er klar til at sætte innovation og udvikling på dagsordenen. Det skulle gerne hjælpe med at få kørt deltagende virksomheder i stilling til at kunne være med på den lange bane.

Projektet, som går under navnet “udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien”, vil forløbe over tre faser, nemlig:

  • Identifikation af relevante innovationsprojekter til deltagelse i programmet.
  • Konceptudvikling mellem virksomhederne og vidensinstitutioner.
  • Forretningsudvikling gennem rådgivning samt udarbejdelse af vækstplaner.

Hvis projektet lyder som noget for din virksomhed, kan du tage kontakt til Lise Holmgaard Larsen, Vindmølleindustriens konsulent på projektet, pr. email (LHL@windpower.org) eller pr. telefon (3373 0349).