Netværk1

Tilfredse medlemmer hos Hub North

Region Nordjylland fik sidste år udarbejdet en rapport på de nordjyske netværk og klynger, som har modtaget støtte fra Vækstforum, og her blev Hub North’s arbejde blandt andet analyseret. Resultaterne fra rapporten viser klart og tydeligt, at Hub North kan være stolt af det, de har arbejdet for de sidste 4 år – at synliggøre, forene, udvikle og styrke den nordjyske vindmølleindustri. Resultaterne fra rapporten viser nemlig at hele 95 % er enten meget tilfredse eller tilfredse, mens ingen af medlemmerne udtrykker utilfredshed.

Tilfredsheden med Hub North kan ifølge rapporten afspejles i Hub North’s fokus på medlemsvirksomhedernes behov, hvor projektleder Henrik Wadmanns hovedopgave er at besøge medlemsvirksomhederne for at høre, hvad det er for nogle konkrete udfordringer, de har. På baggrund af denne viden har det være muligt for Hub North at tilpasse deres aktiviteter til medlemmernes udfordringer.

Nogle af de ting som Hub North’s medlemmer har efterspurgt er virksomhedsmatch, og det er netop også netværksskabelse og kontakt til potentielle danske virksomheder og vidensinstitutioner, som medlemmerne nævner blandt de resultater, de har fået ved at være medlem af Hub North. Derudover nævner flere virksomheder bl.a. også, at de gennem netværket har fået styrket eksporten, har formået at få konkrete projekter i hus, har fået styrket kontakten til relevante brugere og har fået konkrete ideer til nye udviklings- og innovationsprojekter. Resultater som Hub North bifalder: ”Det er jo helt fantastisk at se, at alt vores hårde arbejde siden start har båret frugt. Nu er vores mål at forsætte det hårde arbejde for at tilbyde det bedste til vores medlemmer og give dem de bedste betingelser for at vækste”.

Hvis du har lyst til at læse den fulde rapport, så klik her.