Temamøde om husstandsvindmøllers plads i energisystemet

Gennem flere årtier har der været vindmøller i Danmark. I dag er langt det meste af industrien koncentreret om de store vindmøller, men hvad sker der på markedet for husstandsvindmøller? Det vil Brancheforeningen for Husstandsvindmøller se nærmere på ved et temamøde d. 6. juni i Odense. Ifølge Energitilsynet er der over 300.000 fritliggende ejendomme i Danmark, så potentialet for husstandsvindmøller er potentielt set stort.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig via følgende link:

http://www.ds-net.dk/LinkClick.aspx?fileticket=NsgSq1bYBrc%3d&tabid=900&mid=3320