Staten siger god for møllecenter i Rærup

Initiativgruppen, der arbejder for et møllecenter omkring Nordjyllandsværket er kommet et stort skridt videre i processen i anstrengelserne for at få etableret et center for 0 serie-møller i Rærup.

Aalborg Kommune, teknikerne og ingeniørerne i Aalborg Havn og en større vindmølleproducent og Aalborg Kommune har i samarbejde gennemgået mulighederne for at placere store 0 serie-møller i Rærup. Det ser godt ud og en ansøgning er sendt af sted til Naturstyrelsen Aarhus, som er myndighed i den videre proces.

Naturstyrelsen under Miljøministeriet er på forhånd meget positivt indstillet overfor et møllecenter i Rærup.

En opstilling af store forsøgsmøller ud til Limfjorden i Rærup vil ikke være i konflikt med naturen. Alle tekniske og naturbeskyttelsesmæssige hensyn vil være opfyldt.

Sådan lyder beskeden fra Naturstyrelsen Aarhus, efter at myndigheden har modtaget en ansøgning fra Aalborg Havn og Aalborg Kommune. Styrelsen hører under Miljøministeriet, som er øverste myndighed, når det gælder møller over 150 meter. Og det er Naturstyrelsen Aarhus, der er med til at udpege egnede områder for de nyeste testmøller i Danmark.

Meldingen glæder de ni nordjyder fra folketinget, universitetet, industrien, fagbevægelsen, erhvervsorganisationerne og Aalborg Havn, som gennem det seneste år har lagt pres på forskellige myndigheder og miljøministeren. Gruppen arbejder for at få udpeget området omkring Nordjyllandsværket i Rærup som testcenter for helt nye serier af vindmøller, de såkaldte 0 serie-møller.

Senest har miljøminister Karen Ellemann bakket den nordjyske vindmøllegruppe op i planerne, men hun understregede samtidig, at ”området ikke er udlagt i Aalborg Kommunes kommuneplan” og at det er Naturstyrelsen Aarhus, der sidder med den endelige beslutning.

Roligt landskab

Aalborg Havns ingeniører har sammen med en vindmølleproducent arbejdet videre med at få kortlagt mulighederne for at få et testcenter med de allernyeste møller til netop at ligge Nordjylland. Seks 0 serie-møller i en højde af 200 meter vil kunne placeres i området. To i den yderste vandkant i hver af Aalborg Havns spulefelter vest og øst for Nordjyllandsværket og to hos en privat lodsejer nord for værket.

– Alle seks foreslåede møller kommer til at ligge langt fra beboelse, så der ikke vil være tale om støjgener. De udpegede steder er også tekniske felter, der allerede er indlagt til industrielt brug. Og ekspropriationer kan kun komme på tale i en beskedent omfang, formentlig to til fire ejendomme, siger Mette Schmidt, teknisk chef i Aalborg Havn.

De nye møller kommer ikke til at øge antallet af vindmøller i området, da 11 eksisterende møller ifølge kommuneplanen formentlig bliver taget ned indenfor overskuelig fremtid.

– Lokalplanerne er allerede aflyst for nogle af de nuværende møller. Det betyder, at de skal nedtages, når de er færdige og det er de typisk efter tyve år. De nyeste i Rærup er over 10 år gamle og resten er omkring tyve år, siger Peter Serup, planlægger i Plan & Byg i Aalborg Kommune.

Ansøgningen om et testcenter i Rærup er sendt til Naturstyrelsen Aarhus fra Aalborg Kommune.

– De gamle møller har oprindeligt opfyldt kravene, men ifølge nye vurderinger er de uhensigtsmæssigt placeret. Vi vil gerne have ryddet op ud fra princippet om færre og større møller. Det giver et roligere landskab, siger Peter Serup.

Næste skridt

Den videre proces går nu ud på, at staten skal have udpeget og sorteret i de steder, der er egnede til testpladser for 0 serie-møllerne, altså den allerførste mindre serie af en ny mølletype, der er klar til at blive testet i udfordrende omgivelser – ikke at forveksle med prototyper som dem, der formentlig skal stå i Østerild Plantage.
I alt 68 arealer fordelt på 23 kommuner er foreløbig i spil. Den 16. marts var frist for kommentarer og indsigelser fra andre myndigheder, for eksempel Vejdirektoratet, Kulturarvsstyrelsen og Luftfartsstyrelsen. Herefter sker en yderligere sortering. Naturstyrelsen tager ud for at besigtige nogle af arealerne og derefter bliver en miljøvurdering udarbejdet.

Vurderingen kommer i offentlig høring og bliver derefter forelagt forligskredsen, det vil sige de politikere på Christiansborg, som er med i aftalen om placeringen af fremtidens vindmøller i Danmark. Politikerne forventes at udpege de endelige testpladser efter sommeren.

Om netop området omkring Nordjyllandsværket ud til Limfjorden siger Helga Grønnegaard fra Skov- og Naturstyrelsen i Miljøministeriet:

– Det er oplagt, at det er interessant for vindmølleindustrien at opstille forsøgsmøller ved Nordjyllandsværket. Stedet er ikke i konflikt med naturbeskyttelseshensyn og opfylder de tekniske og beskyttelsesmæssige hensyn, som vi undersøger arealerne for.

Succeshistorie

For den nordjyske vindmøllegruppe er udmeldingen en klar tilskyndelse til at arbejde stærkt og målrettet videre med planerne om at få et testcenter for de store 0 serie-møller til det nordlige Danmark.

– Vi er glade for at få bekræftet fra statens side, at vi nu går i takt omkring de tekniske felter og at vi er enige om, at de her felter er særligt egnede. Nu handler det om, at vi skal blive ved med at undersøge tingene, holde fast i processen og også få kortlagt de positive følger af et testcenter. Skal det gøres til en turistattraktion? Skal farven på en vindmølle altid være hvid? Hvad gør vi for at undgå folkelig modstand? Og så videre, siger Claus Holstein, administrerende direktør i Aalborg Havn og næstformand i Hub North, erhvervsnetværket for leverandører til vindmølleindustrien.

Han har længe været i kontakt med flere store aktører i vindmølleindustrien, der sidder parat for at kunne komme til at teste de nyeste vindmøller og være med til at skabe arbejdspladser med et prestigefyldt testcenter i vindmøllernes eget hjemland.

Vi ser frem til en succeshistorie, hvor forskning, produktion, udvikling og test går op i en højere enhed med Aalborg Universitet i en afgørende rolle. Og vi er klar til at yde mere, hvis vi kan gøre noget i slutfasen af processen med at få udpeget testpladserne.

De ni underskrivere i initiativgruppen, der arbejder for et møllecenter omkring Nordjyllandsværket:

Orla Hav, MF (S).
Karsten Lauritzen, MF (V).
John Dalsgaard Sørensen, professor på institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.
Per Nielsen, direktør i EMD International A/S, Energi- og Miljødata.
Jan O. Gregersen, formand, Dansk Metal, Aalborg.
Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg og adm. direktør i Bladt Industries.
Anders Hjulmand, advokat, formand i Erhverv Norddanmark.
Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.
Ole Brøndum, salgs- og marketingchef i Aalborg Havn.