Sauer Roldskov – national og international succeshistorie

Advokatfirmaet Sauer Roldskov har i en årrække beskæftiget sig med at rådgive både danske og internationale virksomheder inden for sektoren vedvarende energi, herunder særligt indenfor vindmølleindustrien. Sauer Roldskovs mangeårige erfaring indenfor rådgivning betyder, at teamet i dag rummer nogle af Danmarks mest erfarne og kompetente rådgivere og kontraktforhandlere. Dette giver dem en klar fordel på markedet og betyder, at de i dag kan rådgive aktører på alle niveauer, herunder leverandører, energiselskaber, banker, investorer, projektejere, projektudviklere og rådgivere.

I Danmark har Sauer Roldskov haft stor succes med at rådgive danske virksomheder i blandt andet industrielle kontrakter. Blandt disse virksomheder er det danske energiselskab OK, som Sauer Roldskov har ydet juridisk rådgivning til i forbindelse med blandt andet udviklingen af vedvarende energiprojekter, samt rådgivning i forbindelse med erhvervelse og investering af vedvarende energiprojekter. ”

“Under samarbejdet har Sauer Roldskov udvist et højt juridisk niveau samt demonstreret indgående industriforståelse inden for sektoren vedvarende energi. Desuden er de hurtige og effektive i deres juridiske rådgivning,” siger Ole Sanggaard Andersen, som er udviklingschef hos OK.

Selv mener Sauer Roldskov, at det netop er deres indgående kendskab til branchen, som gør det muligt for dem at sætte sig ind i klienternes udfordringer for derved at kunne tilbyde den rette rådgivning. Ligeledes har Sauer Roldskov altid fokus på at være meget konkurrencedygtige på honoraret, da pris i dag i endnu højere grad end tidligere er et vigtigt parameter, når virksomheder vælger deres rådgivere.

Et tæt samarbejde med klienten er ligeledes et nøgleord hos Sauer Roldskov. De mener, at det er via dette samarbejde, at mulighederne for at udarbejde værdiskabende løsninger opstår.

“Vi mener, at værdiskabende løsninger bedst opnås, hvor faglighed suppleres med indgående forståelse for klientens virksomhed og det miljø, som virksomheden er en del af, ligesom vi tilstræber os på at indgå i et konstruktivt samarbejde med vores klienters øvrige rådgivere,” siger Christian Halskov Sauer, som er advokat og partner hos Sauer Roldskov.

Branchekendskab, samt den professionelle og kvalificerede rådgivning, er dermed omdrejningspunktet for det værdisæt, som ligger til grund for Sauer Roldskovs arbejdsetik.

“Vi er dedikeret til at rådgive vores klienter på højeste niveau såvel fagligt som etisk. Vi lægger vægt på at give vores klienter en hurtig og effektiv sagsbehandling. Det er vores overbevisning at den bedste løsning opnås i tæt direkte samarbejde med klienten. Vi ønsker samtidig at være tilgængelige og uformelle i vores rådgivning” fortæller Christian Sauer og fortsætter,”der er naturligvis stor forskel på klientens udfordringer og behov alt efter, om klienten eksempelvis er en international vindmølleproducent med mange tusind ansatte, eller klienten er en mindre nystartet underleverandør, der opererer i Danmark. Vores rådgivning tager derfor altid udgangspunkt i klientens udfordringer og behov.”

Også på det internationale marked har Sauer Roldskov opnået megen anerkendelse og erfaring da de i årenes løb har arbejdet sammen med, og rådgivet, en lang række internationale industriklienter. Sauer Roldskov er i dag rangeret som et Leading Firm inden for energisektoren blandt de mest anerkendte vurderingsinstitutter af advokatfirmaer i Europa.

Firmaet har blandt andet været ansvarlige for forhandling af vedvarende energi projekter med en samlet kapacitet på over 3000 MW fordelt på mere end 20 lande. Deres erfaring på det internationale marked betyder ydermere, at Sauer Roldskov i dag råder over et netværk, som omfatter de væsentlige aktører inden for vedvarende energi, hvilket blandt andet tæller leverandører, tekniske rådgivere og finansierede banker.

Sauer Roldskov har samtidig for alvor sat deres fingreaftryk på det internationale marked idet de, som et led i at udvide deres netværk, har samarbejdet med internationale advokatfirmaer beliggende i blandt andet Polen, Tyskland , UK, Italien og Spanien. Dermed har det været muligt for Sauer Roldskov at opbygge et branchekendskab, som ligeledes omfatter et nationalt og internationalt netværk, som i dag tjener som en klar gevinst for deres klienter.