Papirløs produktion skal øge nordjysk konkurrenceevne

Høje omkostninger har gennem flere år været en voksende sten i skoen på konkurrenceevnen hos danske produktionsvirksomheder. Særligt i Nordjylland er der en stor koncentration af produktionsvirksomheder og dermed et stort marked for koncepter, der kan nedbringe omkostningerne. Det mener man hos Shape IT, en af Danmarks første leverandører af papirløs produktion.

– Vi kan undgå administrative lønomkostninger svarende til mellem 350.000 og 500.000 kr. om året, fortæller kvalitets- og logistikchef Henrik Miltz fra Stantræk, hvor man har implementeret papirfri produktion udviklet i samarbejde med Aalborg-virksomheden Shape IT og uddyber: – Effektiviseringerne er baseret på en skræddersyet it-løsning. Det handler ikke primært om, at vi sparer penge på indkøb af papir, men i langt højere grad at administration, arbejdsgange og processer er mærkbart forbedrede. Det gavner alle led i kæden og på alle niveauer lige fra salgsafdeling til levering hos kunden.

Han understreger, at besparelser er svære at måle, men han ved, at virksomheden behandler ca. 4000 ordrer om året, som førhen skiftede hænder 5-7 gange, og at det papirløse produktionssystem sparer virksomheden for ca. 1-1,5 times administrativt arbejde om dagen. Derudover er der sket forbedringer i finplanlægningen og den interne kommunikation, som har sikret et bedre overblik og dermed åbnet nogle muligheder for at optimere produktionen. Optimeringsforslag og rettelser til en ordre kan nu behandles på få timer mod 3-5 uger førhen.

Hos Stantræk, der producerer metalprodukter, ser man den papirløse produktion som en mulighed for at skærpe konkurrenceevnen og dermed en måde at bevare danske arbejdspladser samtidig med, at virksomheden styrker konkurrenceevnen på det globale marked.

– Produktionsvirksomhederne er meget bevidste om nødvendigheden af at holde omkostningerne nede, samtidig med at de opretholder momentum i væksten. Det er vigtigt i den sammenhæng at se virksomheden som én sammenhængende enhed, at se på helheden og optimere på alle tænkelige fronter. Det gør netop papirløs produktion, forklarer salgschef Vagn Kraglund fra Shape IT.

Det er bl.a. udviklingen af tablet-computeren, der har gjort det nemmere at lade arbejdstegninger, ordreinformation osv. ligge digitalt og stadig tilgængeligt, også i et krævende produktionsmiljø. Shape IT har arbejdet på konceptet gennem en årrække og er for relativt nyligt gået i luften med det. Blandt nogle af de første kunder er også en række produktionsvirksomheder inden for vindindustrien, som er en tung branche i Nordjylland.

Projektleder Henrik Wadmann fra den nordjyske vindbrancheorganisation Hub North vurderer, at der er et stort potentiale for at reducere omkostningerne betydeligt med papirløs produktion hos de virksomheder, han besøger:

– Høje omkostninger til løn, skatter og afgifter, strøm og andre udgifter forbundet med produktion er klart en stor udfordring og i stigende grad en anledning til overvejelser om udflytning af produktionen til fx østlande, understreger han. Henrik Wadmann vurderer, at der alene inden for vindindustrien er mellem 80 og 100 virksomheder i Nordjylland, der kunne have interesse for papirløs produktion som en metode til reducering af omkostningerne, og dertil kommer et større antal produktionsvirksomheder inden for bl.a. fødevarer og metalindustri.

Senest har Shape IT fået tre nye ordrer ind på en samlet værdi af 2 mio. kr., og man påtænker at intensivere salgs- og marketingindsatsen henover efteråret med særligt nordjyske produktionsvirksomheder som målgruppe.

Om Shape IT:
Shape IT har eksisteret siden 2002 og har specialiseret sig i Microsoft-baserede it-løsninger til bl.a. økonomi, ledelsesinformation og vidensdeling. Virksomheden har egen udviklingsafdeling med adresse i Aalborg og beskæftiger pt. 11 personer. www.shape-it.dk

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Vagn Kraglund, salgschef, Shape IT, 5157 9992, vk@shape-it.dk