Opfølgning på Konferencen: On-Shore Service and Maintenance

Opfølgning på besvarelsen af vores spørgeskema vedr. konferencen: On-Shore Service and Maintenance

Vi er meget tilfreds med at 94,74 % af besvarelserne, har været positive overfor konferencen.

Ligeledes har konferencen fået en score på 4 ud af 5 vedr. nedenstående spørgsmål.

Statistik

Vi arbejder altid på at gøre vores konferencer attraktive og spændende og derfor vil vi gerne sige tak, for jeres forslag til fremtidige forbedringer samt forslag til kommende events.