Offshore vindenergi forventer fortsat vækst frem mod 2020

Væksten inden for offshore vindenergi vil fortsat være solid frem mod 2020. I en analyse foretaget af MAKE Research forventes den gennemsnitlige vækstrate for offshore vindenergi at ligge på 28,3% årligt. Den forventede vækst er et resultat af flere forskellige faktorer. Til dels skyldes det, at det store omfang af installerede offshore vindmøller har skabt en overgang af produktionen til industrielt niveau. Derudover skyldes det også at erfaringerne, som er opnået i udviklingsfasen, er blevet omdannet til en faktisk optimering af strukturrene, processerne og de logistiske ressourcer. Yderligere skyldes det at store investorer, der leder efter attraktive afkast, i stigende grad begyndt at opkøbe aktier i offshore vindmølleparker, og at lave renter og lave priser på stål har gjort omkostningerne ved produktionen meget lavere.

Samlet set er antallet af nettilsluttede installationer faldet med 48% i Europa i 2016, dog ligger det på det samme niveau som i 2013 og 2014. Fremtidsudsigterne er imidlertid stadig gode for offshore vindenergi, idet flere nye havvindmølleparker forventes færdige i løbet af de næste 2-3 år, hvilket igen kommer til at øge antallet af nettilsluttede installationer markant. Både England, Tyskland, Belgien, Danmark og Holland står til at øge deres kapacitet betydeligt frem mod 2020. Ved udgangen af 2020 forudsiger Wind Europe, at den totale kapacitet for europæisk offshore vind vil nå 24.6 GW.

Også i Kina tror man på vindenergi, især i opgøret med luftforurening. Ved udgangen af 2016 havde Kina en kapacitet på 1,630 MW fra nettilsluttede installationer. Kina har siden 2013 opført en række havvindmølle parker, der alle ligger på 100-200 MW i output, hvilket gør dem større end de havvindmølleparker, der blev installeret under den første fase af den Europæiske udvikling. Desuden er det kinesiske marked domineret af kinesiske producenter – kun Siemens har været så heldige at få en fod inden for døren. Kina forventer også fortsat vækst i offshore vindenergi frem mod 2020.

Kilde: Offshore Wind Industry, Powered by wab

HubNorth_Vindmøllepark