Nyt vindforskningsnetværk

Aalborg Universitet har etableret et nyt netværk for vindforskningskompetencer.

Formålet med netværket er først og fremmest at sikre en større videndeling på tværs af institutterne. På den måde fungerer forskerne som en slags ambassadører, ikke blot for deres eget institut men for Aalborg Universitets samlede vindforskningskompetencer, når de er rundt på messer og konferencer. Netværket har primært fokus på projekter og funding og mødes cirka hvert halve år.