Nyt samarbejde med det engelske vindmøllemarked

Djurs Wind Power har indgået samarbejde med British Chamber of Commerce in Denmark, hvor det handler om at knytte tætte forbindelser til det engelske vindmøllemarked og i denne forbindelse skabe nye forretningsmuligheder for deres medlemmer samt for nordjyske- og norddjurske virksomheder.

Et eksempel på en spændende samarbejdsmulighed i det engelske vindmarked er projektet Green Port Hull som ligger ca. 300 km nordøst for London, idet det er Englands nye vækstområde indenfor offshore-industrien. Projektet har base i de gamle havneområder i byen Hull og skal i de kommende år opstille mere end 13.000 MW i Nordsøen. Dette svarer til et omfang som er ca. 32,5 gange mere end Anholt Havmøllepark, hvorfor det er til stor interesse for mange danske virksomheder.

I denne henseende afholdte Djurs Wind Power torsdag d. 28. januar reception og informationsmiddag for inviterede virksomheder i vindbranchen i såvel Norddjurs Kommune som i Midt – og Nordjylland. Dagen startede ud med en officiel modtagelse på Grenaa Rådhus af den engelske delegation fra Humber-Hull Regionen og British Chamber of Commerce, hvor der efterfølgende var nævnte reception og informationsmiddag på Kystvejens Hotel i Grenaa.

Receptionen og informationsmiddagen bød bl.a. på taler fra henholdsvis Norddjurs Kommunes Borgmester, Jan Petersen, og president og CEO af British Chamber of Commerce in Denmark, Mariano A. Davies. Efterfølgende fremlagde projektleder af Green Port Hull, Simon Brett, en spændende præsentation af ’Markets Perspectives in the Humber/Hull Region’.

Det næste initiativ er en to dages tur til Hull d. 4. – 6. april 2016, hvor en delegation skal besøge Green Port Hull-projektet og virksomheder i området.

Hvis din virksomhed har interesse i Djurs Wind Powers nye samarbejde med British Chamber of Commerce og/eller delegationsturen til Hull, da tag kontakt til Lene Skovsgaard fra Djurs Wind Power på Tlf.: +45 40 83 80 98 el. mail: lss@djurswindpower.dk

Copyright: Green Port Hull (Billede)