Nordjysk forventning til ny grøn alliance

Nordjylland er repræsenteret i den nye forening ”Alliancen for Grøn Offshore Energi”, som skal skabe et samlet forum på landsplan, hvor der udveksles synspunkter og opdateres viden på højeste faglige niveau indenfor grøn offshore energi, herunder vindmøller. Hovedformålet er, at Danmark hele tiden sikrer sig positionen som den teknologisk førende nation på netop det felt.

Foreningen blev oprettet i februar 2010 af Region Syddanmark. Vækst, beskæftigelse og eksport er hovedemner. Aktørerne skal samarbejde om at finde helhedsløsninger, som er egnede til eksport.

Manøvren går ud på at sammentænke de forskellige medlemmers projekter. Igangsætning og videreudvikling af projekterne bør også i højere grad end tidligere finde sted i fællesskab for at sikre mest mulig EU-støtte.

Initiativet og den bredeste repræsentation i foreningen kommer foreløbig fra Region Syddanmark, men nordjyske aktører indenfor vindenergi og netværket, Hub North, ser frem til, at den nye grønne, nationale alliance kommer til at virke for hele landet og også er med til at hente EU-midler hjem til Nordjylland.