Netværk skaber konkrete resultater

Virksomheder opnår større konkurrencedygtighed af at deltage i klyngenetværk, viser undersøgelser fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Blandt andet har
60 % af de adspurgte virksomheder skabt konkret innovation, mens 80 % af virksomhederne adspurgt i Hub North-klyngen har sikret sig større synlighed.

Opgradering af indsigt og kompetencer

I undersøgelsen fra Styrelsen for Forskning og Innovation gav tre ud af fem virksomheder (60 %) udtryk for, at deres deltagelse i en klynge har medført helt konkrete innovationer. En lige så stor andel (60 %) mener at have opnået ny og ikke mindst relevant indsigt i eksempelvis markedsforholdene og den teknologiske udvikling i deres branche.

Den øgede innovation hænger sammen med, at man som aktiv klyngedeltager nemmere kan følge med i, hvad der rør sig i branchen, og dermed løbende kan justere sine indsatser derefter. Og den viden er ganske gratis – så længe man opsøger den gennem dialog med netværket.

Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder (43 %) gav også udtryk for, at de har fået styrket deres kompetencer på områder som markeds-, proces- og produktudvikling. Knap en tredjedel (29 %) har lige ligeledes oplevet udvikling i medarbejderkompetencer i form af nye metoder eller teknologier.

Det er derfor ikke overraskende, at mange virksomheder har grebet muligheden for at tage del i en klynge, hvor de gennem konferencer, netværksmøder og andre arrangementer kan sparre og idéudveksle med klyngernes andre medlemmer.

Større synlighed og stærkere samarbejde

I vindmøllebranchen benytter omkring 230 virksomheder sig af den nordjyske klynge Hub North. Af dem mener fire ud af fem (80 %) at have opnået større synlighed som følge af deres deltagelse i netværket, peger undersøgelsen fra Styrelsen for Forskning og Innovation på. Og dertil kommer yderligere 13 %, som har forventning herom.

Synlighed er selvsagt en forudsætning for konkrete ordrer, og to tredjedele af de adspurgte Hub North-virksomheder (ca. 67 %) giver da også udsagn om at have fået flere henvendelser og kontakter.
På samme tid har klyngedeltagelse også skabt øget samarbejde for klyngens medlemmer, og der er i særlig grad tale om indbyrdes samarbejde virksomhederne imellem. Således tilkendegiver tre ud af fem (60 %), at de enten forventer at samarbejde eller allerede er indgået i samarbejde med andre virksomheder i klyngen.

Ser vi på deltagelse i Hub North-aktiviteter, har fire femtedele (80 %) af virksomhederne i undersøgelsen deltaget i faglige netværk, mens over halvdelen
(53 %) har deltaget i workshops. Hver tredje (33 %) virksomhed har benyttet sig af at få individuel sparring, og godt hver fjerde (27 %) har udvidet deres horisonter ved at deltage i internationale aktiviteter.

Ergo ligger der ubrugt potentiale hen for endnu flere virksomheder til at gribe chancen og benytte sig af muligheden for at sparre, netværke og måske endda handle med resten af klyngens med-lemmer. For i det store hele tegner det til, at den investerede tid kaster resultater af sig.

Du er altid velkommen til at kontakte Hub North for at høre, hvordan et gratis medlemskab kan gavne din virksomhed.