Milepæl i dansk vindindustri

ITW Polymers Europe producerer på fabrikken i Aalborg højstyrkecementen Ducorit til specielle formål, bl.a. til on- og offshore vindmøllefundamenter. I slutningen af maj bliver Ducorit-betonen et bærende element i havvindmøllefundament nr. 2.000, og det er en milepæl for dansk vindindustri, der de senere år har markeret sig stærkt i international sammenhæng.

Gennem de seneste 14 år har ITW Polymers Europe (tidligere Densit) specialiseret sig i produktionen og anvendelsen af specialfremstillet Ducorit, som er et ultra-høj performance cementbaseret materiale til samling af offshore vindmøllefundamenter. Det er en niche, hvor virksomheden nyder en helt unik position:

– Vores hovedprodukt, Ducorit, er udviklet på baggrund af den erfaring, vi har opsamlet gennem mange år i vindindustrien, forklarer Marketing Manager Karina Højgaard fra ITW’s vinddivision, ITW WindGroup. – Inden for offshore-segmentet anvendes vores højstyrkebeton primært til at støbe vindmøllefundamentet sammen, da det som oftest består af en monopæl og et overgangsstykke, som bindes sammen af beton. Vores styrke – udover levering af højstyrkecementen – er, at vi leverer en samlet løsning, som inkluderer alt, dvs. projektledelse, planlægning, udstyr, veluddannede supervisorer til at udføre støbningen samt test og dokumentation. Det betyder, at sikkerheden og kvaliteten er i orden i hele processen, en essentiel konkurrenceparameter i vindindustrien, og produktet bliver kun mere relevant, efterhånden som møllerne bliver større og tungere.

Umiddelbart har ITW WindGroup ingen direkte konkurrenter, da andre virksomheder ikke tilbyder samme koncept med produkt, udstyr og installation af produktet, men udelukkende fokuserer på dele af løsningen. Det er sikkert en medvirkende årsag til, at 72 % af alle havvindmøller i Europa indeholder Ducorit-beton som et bærende element.

I løbet af denne uge vil fundament nr. 2000 støbt sammen med Ducorit-beton være på plads i offshore-parken Westermost Rough 8 km ud for Yorkshire, og flere aktører ser anerkendende på denne helt enestående milepæl:

– ITW WindGroup er en af de danske virksomheder, der som specialiseret leverandør til den internationale vindindustri er med til at slå Danmarks helt unikke position fast, siger projektleder i brancheorganisationen Hub North, Henrik Wadmann. – Det er helt unikt at have været med til at rejse 2000 offshore-vindmøller og dermed have været med helt fra begyndelsen. Netop mangeårig erfaring og en medfølgende kæmpe know-how er det, der kendetegner danske vindvirksomheder og fortsat giver os en unik position internationalt, der endnu ikke har kunnet udfordres af kopister. Der er ingen genvej til erfaring, og det er måske den væsentligste USP for danske vindvirksomheder i international sammenhæng.

Han suppleres af Jan Pedersen, Chief Specialist i DONG Energy Wind Power:

– DONG Energy har til fuld tilfredshed, både hvad angår produktets kvalitet og projektudførelsen, anvendt Ducorit såvel som installationsservice fra ITW på en række offshore vindmølleprojekter. Det er en vigtig milepæl for ITW, som vi ønsker tillykke med.

Fakta om Westermost Rough:

  • Projektet ejes af DONG Energy og er en af to havvindmølleparker, som DONG Energy opfører i Storbritannien frem mod 2015.
  • Parken kommer til at omfatte 35 havvindmøller på 6 MW.
  • Møllerne dækker et samlet areal på 35 km2 og kan levere strøm til 200.000 husstande.

Om ITW WindGroup/ITW Polymers Europe:
ITW WindGroup og ITW Polymers Europe er en division under den amerikanske industrikoncern Illinois Tool Works (ITW) med en omsætning på 100 mia. kr. i 2013. Virksomheden blev grundlagt i 1912 og beskæftiger i dag over 50.000 medarbejdere på verdensplan. ITW’s virksomheder producerer og leverer en lang række forskellige industrielle produkter, og Densit®og Ducorit® brands sælges gennem ITW Polymers Division Europa i samarbejde med ITW WindGroup. www.itwwind.com

Om Hub North:
Hub North udspringer oprindeligt af et nordjysk projekt, der skulle samle leverandører og
underleverandører til vindmølleindustrien i et fagligt netværk, men har nu bredt sig ud over regionens grænser og tæller i dag en lang række medlemsvirksomheder fra det øvrige Danmark.

Hub North har til formål at synliggøre, forene og styrke den danske vindmølleindustri ved generelt at varetage branchens interesser. Projektansvarlig er Aalborg Samarbejdet, og projektet finansieres desuden af EU’s Socialfond, Aalborg Havn, Aalborg Erhvervsråd, FORCE Technology, Væksthus Nordjylland og Aalborg Universitet. www.hubnorth.dk

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Henrik Wadmann, projektleder, Hub North, 25 20 15 84, hw@aalborg.dk

Karina Højgaard, European Marketing Manager, ITW Wind Group, 40 17 71 04, khojgaard@itwwind.com

Presseservice:
Marie Boye, Conexia PR, 22 71 02 62, marie@conexiapr.dk