MARTEC i Frederikshavn slår dørene op for nye sikkerhedskurser til medarbejderne i vindmøllebranchen

I maj 2014 kunne MARTEC skolen i Frederikshavn slå dørene op for en række nye sikkerhedskurser, som har til formål at uddanne medarbejdere, som arbejder inden for vindenergisektoren med service og reparation af vindmøller.

MARTEC i Frederikshavn blev grundlagt i 2001 og er resultatet af en sammenlægning af to eksisterende skoler, beliggende i Frederikshavn. Beslutningen om sammenlægning blev truffet på baggrund af en politisk beslutning, som omhandlede en ændring i skolestrukturen indenfor søfartsuddannelserne. Dette betød at maskinmesterskolen fra 1929 og Frederikshavn søfartsskole fra 1949 skulle omdannes til én skole under navnet Maritime Training and Education Centre, i daglig tale MARTEC. Sammenlægningen af de to uddannelsesinstitutioner havde til formål at udvikle et stærkt internationalt og anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter i Nordjylland. I dag fungerer MARTEC skolen som en selvejende institution under ministeriet for Forskning og Videregående Uddannelse.

Vindmøllepersonale skal lære sikkerhed

MARTEC har i mange år dannet rammen for sikkerhedskurser til medarbejdere inden for både den maritime sektor og offshore sektoren. Som nyeste skud på stammen tilbyder MARTEC nu et sikkerhedskursus, som tager afsæt i Global Wind Organizations (GWO) beslutning om, at alle medarbejdere, som arbejder inden for vindindustrien fremover skal gennemføre sikkerhedskurser, som alle følger en fælles standard. Sikkerhedskurserne, som går under navnet GWO Basic Safety Training, er specifikt tilrettelagt til at imødekomme de udfordringer som medarbejdere i vindsektoren bliver udsat for. Kurserne har dermed til formål at udruste den enkelte medarbejder med færdigheder og viden inden for sikkerhed, så medarbejderen har mulighed for at kunne agere på egen hånd, hvis en farlig situation skulle opstå.

”I forbindelse med opsætning og vedligeholdelse af vindmøller arbejder man oftest i par af sikkerhedsmæssige årsager. Det er vigtigt at personerne er i stand til at håndtere en nødsituation, der opstår pludseligt, da man ofte er langt væk fra hjælpen – og det er det man lærer her hos os i henhold til internationale standarder” siger afdelingschef Kenneth Kirkegaard.

Sikkerhedskurserne giver vindenergiens medarbejdere mulighed for at prøve kræfter med blandt andet højderedning, førstehjælp, brandbekæmpelse, manual håndtering og søsikkerhed. Kurserne er dermed tilrettelagt så de henvender sig både til medarbejdere, som arbejder på landvindmøller og medarbejdere som arbejder offshore.

De nye sikkerhedskurser har imidlertid betydet, at MARTEC har måttet ligge et stort arbejde i etableringen af nye træningsområder og faciliteter, for at kunne leve op til de høje standarder, som følger GWO certificeringen. Blandt disse er blandt andet opføringen af en ny bygning, som har til formål at sikre træningen uanset vejrforhold. Også på MARTECs tilhørende havneområde er der blevet fortaget tilpasninger. Det er nu muligt for kursusdeltagerne at øve overgangen fra et skib til en vindmølleplatform. ”Vi håber og tror, at certificeringen og vores investeringer i GWO bygningen, brandplads, kvalitetssystem og udvidelserne af vores havnefaciliteter kan være medvirkende til at understøtte fortsat vækst i den maritime branche. Vi kan nu levere de certifikater, som efterspørges af den maritime industris medarbejdere og som er nødvendige for eksempel at kunne opholde sig offshore”, siger Direktør for MARTEC Pia Ankerstjerne.

På MARTEC har begejstringen for de nye sikkerhedskurser været stor. Kurserne har nemlig indtil videre vist sig at være en succes både for skolen og for de personer, som har deltaget i kurserne. ”Vi oplever at mange kunder, skal kunne arbejde i flere forskellige sektorer. Gennem lang tid har vores strategi derfor været at levere basis kurser inde for tre sammenhængende brancher: maritim, offshore og vind. Med tilføjelsen af GWO Basic Safety Training kan vi nu klæde vores kunder på, så de kan virke på tværs af brancherne, også på internationalt niveau” siger Pia Ankerstjerne.

Ønsker du at vide mere om MARTEC se www.martec.dk