MarineShaft A/S satser på nyt marked

Siden opstarten i 2004, med tre medarbejdere, har MarineShaft oplevet stor fremgang. I dag beskæftiger virksomheden 80 ansatte, som alle er med til at gøre MarineShaft til eksperter indenfor deres område.

Virksomheden, der holder til i Hirtshals, er underleverandør til større virksomheder og anvender deres eget specialbyggede udstyr. MarineShaft har eksempelvis den specielle klassegodkendte koldretningsteknik, der anvendes til reparation af propelleraksler og rorstammer. Denne unikke knowhow, som MarineShaft besidder, ønsker de nu at anvende inden for andre brancher end det maritime erhvervs, så de på sigt kan komme ind på markedet for vindmølleenergi.

MarineShaft er et af Hub North netværkets nyeste medlemmer.  I slutningen af september måned tog Hub North’s kommunikationsmedarbejder forbi MarineShaft i Hirtshals for at høre om, hvilket udbytte de håber at få ud af medlemskabet.

Knowhow er altafgørende

MarineShaft har siden 2004 oplevet vokseværk og Lars Weber, Managing Director hos MarineShaft, udtaler ”Årsagen til MarineShafts fremgang skyldes medarbejderne. Det er deres knowhow der gør MarineShaft til specialister inden for deres område”.   Medarbejderne er en vigtig ressource hos MarineShaft, da deres knowhow ikke kan tillæres på skolebænken, men er blevet dannet gennem adskillige års erfaring. Denne viden, koblet sammen med medarbejdernes fleksibilitet, er blandt andet årsag til virksomhedens stadige fremgang.

”Tid er lig med penge”

Talemåden ”tid er lig med penge” er et gammelt ordsprog, men hos MarineShaft er ordsproget relevant til at beskrive arbejdsmåden og tankegangen hos virksomheden. Desuden dækker det godt over det behov MarineShaft ønsker at opfylde hos deres kunder. Lars Weber fortæller ”Hvis et skib er støder på grund og det forsager en skæv aksel, så kan det tage op til 5-6 måneder at fremstille en ny. Hvis det derimod skal repareres så kan det ordnes på ganske få dage. Da det er utrolig omkostningsfyldt for et større skib at ligge stille, så ønsker vores kunder at få udbedret fejlen så hurtigt så muligt. Det er her vores medarbejdere træder ind i billedet. Vi kan nemlig genoprette en skæv aksel på kort tid”.

International anerkendelse

Fleksibilitet er et andet vigtigt nøgle-element hos MarineShaft. Virksomhedens medarbejdere er gode til at omstille sig og det er især en nødvendighed når der kommer hastesager ind af porten i Hirtshals. Virksomheden har en del opgaver i nærområdet, men fra tid til anden bliver der eksempelvis fløjet skibsdele ind fra fjernområder som Kina og Sydamerika. Her er der ofte tale om hasteopgaver, hvor medarbejderne smider hvad de har i hænderne. Lars Weber citerer ”MarineShaft kan arbejde hurtigt og det har efterhånden givet genklang. Alle kender efterhånden MarineShaft og det gælder især de store rederier”. Fleksibilitet er dermed en anden stærk kompetence som MarineShaft besidder og er medvirkende til, at virksomheden har fået international anerkendelse. I nogle tilfælde er propeller eller aksler for tunge at transportere til Hirtshals, i sådanne situationer sender MarineShaft deres mobile værksted ud. Her tager medarbejderne ud til stedet og renoverer og reparerer dele, med selvbygget specialdesignet udstyr, så alt udstyr er tæt ved hånden selvom de fysisk befinder sig langt væk fra Hirtshals.

Samme service nyt marked

Lars Weber satser på at fremtiden byder på nye forretningsområder, gerne i form af udbygget netværk inden for vindmøllebranchen. Derfor er det oplagt for MarineShaft at melde sig ind i Hub North netværket, hvor han håber på at kunne etablere nye samarbejdsmuligheder. ”MarineShaft er specialister indenfor præcisionsarbejde og kritiske komponenter, disse krav gør sig også gældende indenfor vindmøllebranchen, hvor der stilles store krav til kvalitet og underleverandørens kompetencearbejde. Vi håber at kunne hjælpe andre aktører, der arbejder med vindmøller og er efterhånden velforberedte til at kunne håndtere opgaver der ligger uden for det maritime erhverv. Vi har specialiseret færdigheder indenfor marineservice og har knowhow indenfor offshore, så vi håber med tiden at kunne udvide med en vindmølleservice”.

Læs mere på hjemmeside www.marineshaft.dk