Krisehåndtering som speciale

Vindmølleleverandørerne i det nordlige Danmark har så mange evner og så meget viden, at de kan beholde førertrøjen på, hvis bare de kender deres besøgelsestid og vil bruge hinanden.

Per Henriksen, ny formand i Hub North, ser netværkstanken som eneste mulighed for at overleve i vindmølleindustriens barske verden af underleverandører. Selv betegner han lidt spøgefuldt krisehåndtering som hans mest udprægede speciale de seneste år.

Den nye formand er 57 år, ejer af og administrerende direktør i Sander Plast A/S i Nibe og også formand for Erhvervslederforum i Aalborg Samarbejdet. Han har været chef for et eller andet, siden han var 26 år, da han kom frisk fra handelshøjskolen. Han er bygningskonstruktør og har blandt andet arbejdet indenfor industriel masseproduktion i ISS og Sophus Berendsen. I en årrække drev han et entreprenørselskab i Norge og i 2006 købte han Sander Plast.

– Jeg købte, fordi fabrikken var til salg og havde faktisk aldrig set sådan en fabrik indefra, da jeg skrev kontrakten under. På 14 måneder havde jeg fordoblet omsætningen og troede, at jeg var guds gave til plastindustrien. Den tilstand stoppede brat i efteråret 2008 og siden da har jeg mest beskæftiget mig med krisehåndtering. Plastbranchen er halveret siden 2008. Vi er jo dybt afhængige af de tekniske industrivirksomheder, som blev hårdt ramt.

Vækst igen

Nu mærker Per Henriksen, at skuffeprojekterne begynder at dukke op igen rundt omkring i virksomhederne.

– Jeg tror, at tingene er ved at vende. Den store udfordring er, hvornår man skal vokse og hvornår man ikke skal. Den forsigtighed kan desværre være både godt og skidt for en virksomhed.

Hub North skal ifølge Per Henriksen være en klynge eller et netværk først og fremmest bygget op omkring professionelle forsyningskæder.

– Vi skal danne en forretningsmodel, der kan matche industriens globale krav – på et højt og sikkert niveau. Vi skal bevare mest muligt i Danmark, men vi skal også vokse ud over landegrænsen. De store vindmølleproducenter har op mod 1000 underleverandører, men alle de leverandører bliver nødt til at finde sammen på en intelligent måde, så de kan løfte større og bredere. Sander Plast skal for eksempel arbejde sammen med folk, som har helt andre kompetencer, end vi selv har. Og det gælder alle andre.

– Hvad nu hvis den enkelte virksomhed klarer sig godt nok alene og ikke mærker noget behov for at gå sammen med andre, der måske ligefrem vil stjæle deres viden og ideer?

– Så kommer konkurrenterne udefra på et tidspunkt. Og de har sværere ved at stikke en kile ind, hvis de danske underleverandører allerede har fundet ud af at bruge deres enorme viden og kompetence på vindmølleområdet i en fælles løsning.


Hot spot

Hub North skal også blive et hot spot, et slags interessepunkt for omverdenen, ikke bare herhjemme, men også i udlandet.

– Vi dækker jo rigtig bredt allerede. Den vigtigste opgave for mig som formand bliver at få flest mulige virksomheder til at gå sammen og lave en platform med et fælles udgangspunkt. Det må meget gerne blive sådan, at en tysk, engelsk, spansk eller kinesisk vindmølleproducent henvender sig til Hub North for at få løst en opgave. Det betyder, at vi skal kende vores besøgelsestid og være ude på de markeder, hvor tingene sker. Så kender de os den dag, de skal have løst en opgave.

Per Henriksen er ikke nervøs for, at de store og halvstore netværksvirksomheder ikke rigtigt vil være med, fordi de kan selv.

– Der kan også være noget i det for de store overfor de forretningspartnere, de i forvejen kender ude i verden. Nu bærer de nemlig flere forretninger med nye specialer på deres store skjold. Det giver flere muskler.

Ingen trælse diskussioner

Hub North-formanden advarer mod den ”meget trælse diskussion”, at vindmøllenetværkerne i de forskellige regioner begynder at konkurrere med hinanden.
– Vi skal have tungen lige i munden og ikke begynde et regionalt skænderi, om et testcenter skal ligge ved Lindø, Risø eller Aalborg Universitet. Resten af verden skal stadig se, at vi har den gule førertrøje på indenfor vindmølleindustrien og det har vi kun, hvis vi finder sammen.

”For mange akademiske betragtninger” skal erhvervsnetværket også vogte sig for, når det står til formanden.

– Vi må ikke ende med at blive en bureaukratisk, konsulentfødende institution. Når der kommer en kompleks opgave, skal vi være hurtige. Det her handler om forretningsmodeller. Vi skal være et set up af hårdkogte forretningsfolk og en kompetent administration. Ellers gider medlemmerne ikke bruge tid på et netværk. Jeg tager det nu roligt på forhånd, for vi er en flok pragmatikere i styregruppen, siger Per Henriksen.