Hvad er værdien af netværk?

Det spørgsmål er sikkert noget, som mange virksomheder spørger sig selv om når de hører om netværk. Får de noget ud af at deltage? Kan det hjælpe med at udvikle virksomheden? Det korte svar på de spørgsmål er ‘ja’.

Styrelsen for Forskning og Innovation har netop udgivet et klyngekatalog med de væsentligste klynger i Danmark. Her kan man få et overblik over alle de klynger, der er med til at gøre en forskel for rigtig mange virksomheder. Over 100 netværk er kortlagt og giver et rigtig godt overblik over, hvad det konkret er, de tilbyder deres medlemmer.

Samtidig har Uddannelses og Forskningsministeriet udgivet en rapport om ‘Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og netværk’. Hvis man som virksomhed har været lidt skeptisk over for netværk, så er det en meget interessant rapport. Nogle af de resultater, som Ministeriet har fundet frem til er, at klynger i høj grad skaber innovation og at det især er små virksomheder, der har stor gavn af at deltage i netværk. Virksomhedernes produkt- og procesudvikling styrkes markant. Desuden bidrager klynger væsentligt til samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og organisationer og giver en markant forbedret synlighed over for omverdenen.

Du kan læse rapporten om kortlægningen af de væsentligste klynger i Danmark på dette link.

Rapporten vedrørende den værdi, som virksomheder får ved at deltage i et netværk findes her.