Hub North fortsætter i Nordjylland

Hub North er sikret finansiering til de næste tre år, da et nordjysk erhvervsnetværk inden for vind er mere aktuel end nogensinde. Det ses bl.a. på antallet af medlemmer, der i dag tæller ca. 230 virksomheder, og på beskæftigelsen i Nordjylland, som er steget med 43 % de sidste fem år.

Hub North har siden 2011 bl.a. fungeret som talerør over for nationale samt internationale spillere i vindmøllebranchen, udført spændende aktiviteter og arrangementer for medlemmerne og har i 2015 desuden afholdt en stor vindkonference samt været vært for en international erhvervsdelegation. Endvidere har Hub North været med til at få markeret Nordjylland yderligere som en af de førende indenfor vindmøllebranchen i form af deltagelse i internationale konferencer.

Vi er rigtig glade for at kunne fortætte vores arbejde med at varetage den nordjyske vindmølleindustris interesser og samtidig videreudvikle samarbejdet med vores ca. 230 medlemmer. Vi har skabt mange resultater siden 2011 og nyder fortsat stor opbakning fra virksomhederne, som jo er dem det hele drejer sig om, fortæller projektleder i Hub North, Henrik Wadmann.

Nordjylland har styrkepositioner på en lang række af nutidens samt fremtidens vedvarende energiteknologier, og har i den forbindelse lavet en sammenlægning af følgende nordjyske energinetværk og organisationer: FleksEnergi, CEMTEC, Hub North, Erhvervshus Nord, Norddanmarks EU-Kontor og Aalborg Universitet. Denne sammenlægning bliver fremover en del af et tættere samarbejde under en samlet energiplatform ved navn; House of Energy.

Hub North bliver rent organisatorisk en del af House of Energy, men vil fortsat have fokus på vindmøllebranchen.

Det giver god mening at samle alle energiprojekter i Nordjylland, idet vi på den måde får flere muskler rent organisatorisk til at løfte større opgaver, som man havde svært ved at håndtere i de enkelte projekter tidligere. Det skulle i sidste ende gerne betyde, at der er mere tid til at fokusere på at skabe erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse blandt de nordjyske virksomheder der arbejder med vedvarende energi, siger Henrik Wadmann og fortsætter: Det er vigtigt, at hvert projekt bevarer sin egen DNA, men der er stor synergi i at samarbejde på tværs af energibranchen.

linkedinhavvindmøller