Guldet er grønt

Veloplagt klimaminister gæstede det andet netværksmøde i Hub North.

Guldet_er_gront_400
 Klima- og energiminister Lykke Friis

– Guldet er ikke længere sort. Det er grønt. Og det kan hentes, hvis I kender jeres spidskompetencer og ved, hvad der efterspørges.

Klimaminister Lykke Friis var direkte overfor medlemmerne af det nye erhvervsnetværk, Hub North, da hun mødte dem onsdag den 9. juni i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Det var netværkets andet møde og allerede med et vigtigt besøg af landets øverstbefalende indenfor klima og energi.

Klimaministeren var nysgerrig efter at møde Danmarks nye klynge indenfor vindenergi havde på trods af et stramt program i det nordjyske indvilget i at møde det nye erhvervsnetværk.

– Det er vigtigt at få styrket de klynger, vi har rundt omkring i landet. Det er også ok at styrke sin egen klynge, bare der er en god balance mellem konkurrencen og samarbejdet med aktører i andre dele af landet. Hver enkelt klynge ved jo godt, hvor netop deres spidskompetence ligger, fastslog ministeren over for Hub North under mødet i Aalborg.

Lykke Friis virker ikke bekymret for, at hvert enkelt netværk kommer til at isolere sig med sin egen viden og egne produkter, men samtidig opfordrer hun til hele tiden at tænke i større fællesskaber.

Det vigtige for hende er, at Danmark hele tiden er førende på området.

– Vi har noget at byde på og vise frem indenfor klimarigtige løsninger. Det så jeg senest, da den russiske præsident Medvedev var på besøg og ønskede at se Green Lighthouse, Danmarks første offentlige CO2 neutrale bygning. Sidst vi havde besøg af en russisk præsident – det var Khrusjtjov i 1964 – lød ønsket på at se den ukendte soldats grav på Fyn, sagde Lykke Friis.

Løb forrest

– Vindenergi især bliver en krumtap indenfor energiforsyningen i Danmark. Det er også bydende nødvendigt af tre væsentlige grunde. Vi skal tænke på den langsigtede forsyningssikkerhed. CO2-udledningen skal nedsættes og så er vindenergien en investering i fremtidens vækst og konkurrence. Vindturbinerne er symbolet på fremtiden og vi skal løbe forrest i det grønne kapløb.

Klimaministeren lovede en plan parat inden årets udgang, men hun kom hverken med en pose penge og eller konkrete løfter om midler til at deltage i den grønne kapgang.

– Innovation og mod skaber vækst og arbejdspladser. Støtteordninger er ikke nok. De grønne ideer skal udklækkes

Prisen for og på den vedvarende energi var et tilbagevendende tema for både Hub North-medlemmerne og gæsten, Lykke Friis.

– Forbrugerne skal have mest mulig strøm for pengene, ja, erkendte klimaministeren overfor en af spørgerne. Det er et interessant spørgsmål og vi går også med seler og livrem i ministeriet og laver mange analyser. Vedvarende energi er ikke gratis og ikke nødvendigvis billigt. Men status quo, altså de fossile brændstoffer, er bestemt heller ikke billigt.

Østerild må ikke skræmme

Havvindmøller contra landmøller blev også et gennemgående tema.

Lykke Friis var bramfri:

– Det batter unægtelig mere at banke havvindmøller op.

Det fik en spørger til at efterlyse mere opbakning til møllerne på land, også af hensyn til kommunerne, der planlægger placeringer. Ministeren blev opfordret til ikke at lade sig skræmme af den ophedede Østerild-debat, fordi ”den jo var sket i huj og hast”.

– Man skal selvfølgelig lære af den proces og ikke lade sig skræmme. Der bliver også flere møller på land, men der bliver flest på havet. Vi skal bevare den folkelige opbakning, fastslog ministeren.

Aalborg Universitet fik en hjemmeopgave med fra mødet. En af deltagerne i delegationen fra universitetet foreslog et eksperimentarium, hvor for eksempel planlægning og procedurer indenfor forskning, udvikling og produktion af vindindustrien kan fastlægges.

– Kan Aalborg Universitet fikse det? spurgte ministeren.
– Ja, selvfølgelig kan vi det, lød svaret.

– Danmark skal være en grøn IQ-magnet. Vi skal have større dansk markering på uddannelse. Der vil være et godt brohoved, siger Lykke Friis.

Klimaministeren sluttede af med at bedyre, at hendes ministerium sammen med skatteministeriet er ved at kigge på en revision indenfor lovgivningen omkring afgifterne.