Flere kunder til Shape IT gennem Hub North netværket

Shape IT
Hos Shape IT er der fokus på IT til papirløs produktion og papirløs administration. Her til en industriproduktion, så den enkelte operatør kan arbejde med ordrer, materialebestilling, tegninger, kontrolinstruktioner o.a., mens der produceres. Det er effektivt og giver virksomheder store konkurrencefordele.

Tidligere på måneden skrev vi en artikel omkring Hub North’s tilfredse medlemmer. En rapport udarbejdet af Oxford Research har nemlig vist, at 95 % af vores medlemmer er enten meget tilfredse eller tilfredse med Hub North’s arbejde. En af disse tilfredse medlemmer er IT virksomheden Shape IT, som har været Hub North medlem siden januar 2014, men som allerede har fået flere nye kunder og kontakter gennem netværkets arbejde.

Hub North’s kommunikationsmedarbejder tog et smut forbi Shape IT for at tage en snak med markeds- og kommunikationskonsulent Ole Mikkelsen, om hvad de har fået ud af at være medlem af Hub North. Under snakken blev det hurtigt gjort klart, at Shape IT har opnået en masse resultater gennem medlemskabet: ”Medlemskabet hos Hub North har givet os meget mere på bundlinjen end andre netværk har kunnet give os”. Blandt resultaterne nævnte Ole Mikkelsen nye kunder, nye kontakter, nye samarbejdspartnere og mulighed for markedsføring af Shape IT via messer og Hub North’s PR og reklamebureau, Conexia+PR. Shape IT har bl.a. fået flere nye kunder på baggrund af en pressemeddelelse udarbejdet af Conexia+PR. Pressemeddelelsen blev bragt i Nordjyske og forskellige fagblade, og var grundet Shape IT’s medlemskab hos Hub North ganske gratis:

”Den historie har vi høstet meget gevinst af. Der kom bl.a. en kundehenvendelse direkte fra en virksomhed, som nu er kunde hos os. Og vi har fået flere interessante henvendelser på baggrund af den pressemeddelelse, Conexia+PR hjalp os med, og den kundecase I hjalp os med at udvikle. Det var ligesom det første meget målbare resultat. Og efterfølgende har vi haft rigtigt meget spin-off fra den pressehistorie. Vi havde et gå-hjem-møde med kunder og potentielle kunder forleden, hvor vi igen hørte om nogle virksomheder, som var interesserede i det her med papirløs produktion, og som havde læst om os på nettet. Så den casehistorie ligger simpelthen og virker derude over 1 år senere”.

Men gevinsterne stopper ikke her. Ole Mikkelsen fortæller: ”Det næste der skete i samarbejdet var, at vi tænkte, at det kunne være rigtigt spændende, hvis vi kunne prøve at deltage i et arrangement. Og der var et arrangement i Frederikshavn ”Succes på tværs af Skagerrak”, hvor vi kunne lære noget om infrastrukturen, og samtidigt i energidelen, og derudover var der mulighed for at få en lille stand, og på den måde få gjort os synlige. Salgschef Vagn Kraglund og jeg havde rigtigt mange gode snakke deroppe, og vi kom hjem med en lille liste med virksomheder, som syntes vi var interessante at fortsætte dialogen med. 1 af de emner er blevet til en stor kunde. Om eftermiddagen deltog vi i forskellige konference-spor, som gav os et godt indtryk af de særlige forhold vindindustrien har – og hvilke IT-mæssige behov underleverandørerne i branchen har”.

Siden da har Shape IT forsat deltaget i arrangementer, hvor de har fået kontakt med interesserede virksomheder, og har afholdt de første indledende møder. Det spin-off, medlemskabet af Hub North har givet, er medvirkende til at Shape IT er i vækst og i øjeblikket leder efter endnu en højtkvalificeret medarbejder.

Om Hub North’s indsats har Ole Mikkelsen kun rosende ord til overs: ”Det at man arbejder med casehistorier, det synes jeg er helt fantastisk. Derudover har vi også rigtigt meget glæde af, at Hub North bringer virksomheder sammen, så vi kan netværke på kryds og tværs. Den konference i Frederikshavn havde vi rigtigt meget glæde af. Det kan være svært for os at vurdere hvor mange ”muskler”, Hub North har. Men i forhold til de – gætter jeg på – begrænsede midler, der er til rådighed, anvendes kræfterne rigtigt godt. Vi har i den relative korte periode, vi har været medlem, fået rigtigt meget glæde af medlemskabet”.

Læs mere om Shape IT her.