Erhvervslivet efterspørger flere produktionsingeniører

Det går godt hos de danske industrivirksomheder, men væksten hæmmes i stigende grad af mangel på produktionsingeniører. I Nordjylland er ledigheden blandt produktionsingeniører på 3,3 %, hvilket svarer til, at kun syv går ledige. Flaskehalsproblematikken er særlig markant inden for energiområdet, hvor eksempelvis offshore for tiden oplever en kraftig vækst.

Flemming Qvist, direktør og headhunter i Qvist Executive Search, mærker også den stingende efterspørgsel på produktionsingeniører og fortæller, at de i øjeblikket må være ekstra kreative for at rekruttere de efterspurgte medarbejdere.