Det gælder om at tænke anderledes

Det opsummerer meget godt den filosofi, som medarbejderne i virksomheden Patrade A/S efterlever i deres hverdag. Der er et indgående kendskab til hver enkelt kunde, og det er med til at sikre kunderne på både kort og lang sigt, men det vender vi tilbage til.

Patrade A/S blev grundlagt i Aarhus af Leif Nielsen i 1995 og beskæftiger sig blandt andet med rådgivning om patent- og varemærkerettigheder. Det vil sige, at man beskytter varemærker, produkter og design for virksomheder både nationalt og internationalt. Patrade er 20 år i år og har haft så stor succes, at der i dag er ca. 55 ansatte på fire kontorer i hele landet, bl.a. Aalborg. Den tætte forbindelse til kunderne er en bevidst strategi, og det er en win-win situation for begge parter. Patrade vil ’være der hvor kunderne er’, og det er blandt andet det, der har haft stor betydning for de mange virksomheder, der allerede benytter sig at Patrade´s ydelser.

Det er gået ganske godt for Patrade, et resultat af, at der er et behov for de ydelser, vi leverer og ikke mindst vores samarbejdsform”, siger Mikael T. Christensen, der er European Patent Attorney. Han arbejder som patentkonsulent og har en lang teknisk og forretningsmæssig erfaring fra bl.a. vindmøllebranchen bag sig. Netop kombinationen af det juridiske og tekniske aspekt kombineret med praktisk forretningsmæssig erfaring gør, at de ansatte i Patrade hurtigt kan sætte sig ind i arbejdsgange, forretningsforhold og udfordringer hos de virksomheder, de arbejder med, og herved sikre at virksomhedens strategi bedst muligt understøttes. Den brede vifte af kvalificerede medarbejdere gør, at Patrade dækker stort set alle typer af virksomheder og produkter, og derfor har en meget bred kundekreds. ”Patrades kombination af medarbejdere med forskellige baggrunde og erfaring fra mange forskellige brancher gør, at vi føler os godt rustet til at samarbejde med alle typer af virksomheder”, siger Mikael T. Christensen.

ScanStockPhoto_image_1467892

Det er afgørende for det forretningsmæssige udbytte, at man forstår virksomhedens forretningsgang og herved kan sikre, at den bedst mulige løsning vælges. ”Jo tidligere vi bliver en del af processen, jo bedre rådgivning kan vi yde. Det er med til at sikre det bedst mulige forløb som dermed kan sikre virksomheden mod ubehagelige overraskelser fremadrettet”, siger Charlotte R. Boddum, der er European Trademark and Design Attorney, LL.M og partner i Patrade. Hun har lang erfaring med blandt andet rettighedsstrategier for kunderne samt etablering, opretholdelse og håndhævelse af kundernes varemærke og designrettigheder på det globale marked. Således går ca. 80 % af hendes arbejdstid med internationale aktiviteter primært i EU, Norge, Kina og USA, hvor Patrade har en række udvalgte samarbejdspartnere. ”Det giver tryghed for vores kunder, at vi har et professionelt netværk at trække på internationalt når virksomheden står over for at skulle markedsføre og sælge deres produkt i udlandet, som rigtig mange virksomheder jo gør”, tilføjer Charlotte Boddum.

Det helt centrale for Patrade er, at deres kunder får mest mulig udbytte af de investeringer de laver, ved at sikre deres produkt bedst muligt og ved at kende deres konkurrenter bedst muligt. I sig selv kan det have stor værdi at eje en rettighed til et produkt, men der kan også være risici og det er derfor i stigende grad vigtigt, at virksomheder er godt klædt på når det kommer til stillingtagen omkring patent og varemærkerettigheder for herved at bidrage til sikring af virksomhedens markedsposition og den fremtidige vækst.

Som noget ekstra tilbyder Patrade en gratis og uforpligtende rådgivningstime til alle virksomheder, der har interesse i at høre mere om blandt andet rettigheder til udvikling og forretningskendetegn og måske allerede har en problemstilling, der skal belyses. Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Mikael T. Christensen på tlf. + 45 53 65 05 00/ mtc@patrade.dk eller Charlotte Boddum på + 45 28 95 85 50/ crb@patrade.dk . Det kan også være en god ide at følge Patrade på LinkedIn, hvor mange relevante nyheder offentliggøres.