Bliv erhvervsmentor

Aalborg har de seneste år udviklet sig som studieby, og på University College Nordjylland (UCN) alene tiltrækkes hvert år omkring 500 nye internationale studerende.

Der ligger et stort og uudnyttet potentiale i, at de dygtigste af disse kandidater under og efter endt uddannelse får en tæt kobling til erhvervslivet i Region Nordjylland. UCN ønsker at give de internationale studerende lyst til og mulighed for at blive i regionen efter endt uddannelse, så de kan bidrage til vækst og udvikling i Nordjylland.

UCN etablerede derfor sidste år en mentorordning for udenlandske studerende, og interessen var overvældende blandt de nordjyske virksomheder. Med den positive opbakning fortsætter UCN mentorordningen og udvider nu ordningen, så flere nordjyske virksomheder kan være med.

De overordnede rammer for erhvervsmentorordningen er:

  • Både mentor og mentee forpligtiger sig til at deltage i hele forløbet der afsluttes i december 2016.
  • Rammerne for møderne opstilles af mentor og mentee selv, men UCN anbefaler at parterne mødes en gang om måneden på mentors arbejdsplads.
  • Mentor skal have erfaring fra en dansk arbejdsplads, men behøver ikke nødvendigvis at besidde en lederstilling.
  • Både mentor og mentee skal være i stand til at kommunikere på engelsk.

Som opstart på forløbet inviteres samtlige deltagere til et fælles introarrangement.

Læs mere om UCNs erhversmentorordning her

Indsend din ansøgning her

NB. Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2016 og der er begrænset pladser.

Erhvervsmentor_til_web