Begå jer i Kina og USA

I 1830 var Kina verdens største økonomi. Så kom opiumskrigen og senere borgerkrigen og to verdenskrige. Efter 50 år er ballonen bare ved at finde sin helt normale facon igen som verdens største økonomi.

Så enkelt kan det siges af Ejer Peter Nørregaard Rasmussen fra Asia Base A/S, der sammenligner den kinesiske økonomi med en ballon, som blot har indeholdt mere eller mindre luft hen over årene.

Han var blandt talerne på mødet i erhvervsnetværket Hub North, som fandt sted den 14. marts på Siemens Wind Power i Aalborg.

Ejer Peter Nørregaard Rasmussen har opholdt sig og arbejdet i Kina de seneste 20 år og har været med til at hjælpe 170 virksomheder i gang på det gamle marked i Fjernøsten. Ind imellem har han fundet tid til at tage en MBA på kinesisk – på skrift og i tale.

”Er vores europæiske industri ved at blive overflødig?” lød den betænkelige overskrift på Asia Base-mandens indlæg til de fremmødte Hub North medlemmer. Med kurver og nye tal dokumenterede han, at europæerne gennem de seneste fem i højere og højere grad anser Kina for at være en konkurrent, ikke bare på produktionssiden, men nu også på kvalitet og innovation.

– Og så er der næsten ingen problemer med at få taget en beslutning. Kinas vækst er drevet af behovet i markedet og beslutningsgangen er derfor kort, siger Ejler Peter Nørregaard Rasmussen.

Omkostninger til materiale og arbejdskraft på stedet gør ikke den store forskel. Advarselslamperne lyser derimod, når det kommer til de faste omkostninger.

– Det holder ikke længere, når komfortniveauet kommer op på dansk niveau. I Kina er der topkontrol i virksomheden. Det er direktøren, der bestemmer og der er ingen varme i produktionshallerne. Sådan er det.

Asia Base-direktøren indskærper også til stor omhu, når en dansk mølleproducent eller underleverandør skal vælge placering. Shanghai er for eksempel passé. Det er alt for dyrt. Huspriserne er efterhånden for høje og så kan det blive svært at tiltrække de gode medarbejdere. Kinesere vil nemlig meget gerne eje deres bolig.

De fjerne markeder

En anden indlægsholder, Michael Viberg Pedersen, seniorkonsulent i DIBD International Business Development, gjorde også de fjerne markeder nærværende på netværksmødet.

– De næste 40 år vil vi se mest vækst i lande som Vietnam, Indien, Nigeria, Kina, Indonesien, Tyrkiet og Bangladesh. Men 70 – 80 procent af vores eksport går til EU-lande. Det skal vi have gjort noget ved i Danmark. Den danske eksport til Afrika er forsvindende lille, men det er altså dernede, at der er vækst, siger Michael Viberg Pedersen.

Med hensyn til det russiske marked opfordrer han indtrængende til at, at man som udenlandsk aktør gør sig fuldstændig klar, hvilke grænser og krav, man kan har.

– Russeren kommer farende med 200 km i timen og kan give det indtryk, at det hele går ud på trusler og bluf. Her gælder det om at være godt forberedt. I USA skal man til gengæld være forberedt på meget juristeri og ikke blive overrasket over kontrakter på 30 sider, siger Michael Viberg Pedersen.

Og i Indien skal den europæiske aktør passe på med fordommene. Forskningen og udviklingen er på et højt niveau i Indien. Mange udenlandske forretningsfolk har ifølge Michael Viberg Pedersen måttet erkende, at de kom på grund af det lave omkostningsniveau, men nu bliver de på grund af kvalitetsniveauet. Og de investerer på grund af innovationen.

Amerika

John Hartvig Larsen, direktør og CEO i KR Wind i Nørresundby, har bevidst fravalgt det fjerne Østen som forretningsmarked.

– Vi har valgt at holde os ude af Kina og Indien. Én gang har vi haft et projekt i Kina og vi blev smidt ud, fordi vi kørte for hårdt på med sikkerheden. Derude må man acceptere, at nogen bliver slået ihjel under arbejdet med at opstille kæmpe emner som vindmøller – og det accepterer vi ikke. Den største risiko i vores firma er sikkerheden. Her kan vi ikke gå på kompromis, siger John Hartvig Larsen.

John Hartvig Larsen, direktør og CEO i KR Wind i Nørresundby
Siemens trak os med til USA. I dag gør vi meget ud af at tilbyde totalløsninger til amerikanerne, siger John Hartvig Larsen fra KR Wind.

KR Wind er specialister i logistikøvelser. Spidskompetencen er hejsning, installation og service i forbindelse med opstilling af vindmøller. Vestas og Siemens er de to største kunder. Markedet er hele Nordeuropa, Australien, Canada og især USA. Firmaet råder for eksempel over 25 kraner til hver 25 millioner kroner. Den årlige omsætning er på 750 millioner kroner.

– Siemens trak KR Wind med til USA, siger John Hartvig Larsen.

– USA er et kæmpemarked med en kæmpeøkonomi og er man først der, er det også let at nå til Sydamerika og Canada. Mentaliteten ligner vores egen. Og vi skal huske på, at vi danskere er dygtige, godt uddannede og vellidte i USA. Som det første skal bare sørge for at få fat i en god revisor, en god advokat og en lokal forsikringsmægler. Amerikanske forsikringsselskaber er meget kontante og smider én ud for det mindste. Og skat er et cirkus i USA. Og så lægges der også sag an for det mindste. De ting skal man vide på forhånd, siger John Hartvig Larsen.

Han råder til at have netværket i orden, til at opsøge brancheorganisationer og til at søge råd på ambassaden. Og så er det ifølge ham vigtigt at få udstationeret en dansk ledelse for at styre kulturen i virksomheden. Det er også en god ide at kigge godt efter mulighederne for at tilbyde amerikanerne en totalløsning.

– Vi er for eksempel selv blevet presset af amerikanerne til at lave vejene og fundamenterne selv. De er meget glade for totalløsninger.

Om amerikanske medarbejdere siger han:

 • Uddannelsesniveauet er under det, vi er vant til.
 • Træk det halve af ansøgerens nævnte kvalifikationer fra, når der forhandles løn.
 • Amerikanerne er meget mobile og flytter gerne sig selv og hele familien efter et job.
 • De arbejder knap så selvstændigt som danskere og tænker derfor ikke så meget ud af boksen.
 • Amerikanere er bedst til at sælge til amerikanere.
 • ”Den skal altså have gas”. Amerikanere er vant til sælge mere, end de kan stå ved.
 • Pas på med europæisk blødsødenhed i personalepolitikken.
 • Stilen overfor kunder og medarbejdere skal være mere hård og konsekvent, end vi kender det herhjemme.
 • De er gode til at fejre, rose og takke.

De nære markeder

– Vær på forkant. Den dag, kineserne også vil have højere løn og mere ferie, skal vi stadig være gode til at producere.

Opfordringen om at nære kompetencerne herhjemme kommer til vindmølleaktørerne i det nordlige Danmark fra Birger T. Madsen fra BTM Consult ApS. På netværksmødet gennemgik han de seneste tal for udviklingen af opsatte møller og økonomien i det. Oversigterne er lagt ud på Hub North hjemmesiden.

På verdensplan har der i 2009 været en vækst på 36 procent i opstilling af vindmøller og 2010 ventes at blive endnu bedre. I dag er der opstillet vindmøller med en samlet kapacitet på knap 40.000 MW i hele verden. For 6 – 7 år siden kom halvdelen op i Europa.

– I dag bliver der opstillet flest i Kina. Fra 2005 er kurven gået næsten lodret op i himlen, siger Birger T. Madsen.

Kineserne haler også ind på markedet for producenter, men Danmark er stadig topscorer. Næsten 20 procent af verdens opstillede vindmøller kommer fra vindenergiens hjemland, Danmark. Det er så en anden sag, at opstillingen på hjemmemarkedet er en trist affære – med Birger T. Madsens ord. 2009 blev dog lidt bedre med opstillingen af 330 MW, blandt andet på Horns Rev.

20 procent af verdensmarkedet vil de næste fem år betyde ordrer for i alt næsten 140 milliarder kroner.

– Det store spørgsmål er, om vi kan bevare førerpositionen og fastholde en markedsandel på verdensplan på 20 procent, fastslog Birger T. Madsen.

Perspektiverne og udfordringerne er ifølge ham lette at få øje på:

 • Asiaterne stormer frem.
 • Danmark og det øvrige Europa udbygger i Kina.
 • De store underleverandører konsoliderer sig og flytter med ud.
 • Vi venter på ny energistrategi fra regeringen – ”det ser dog meget godt ud for tiden”.
 • Der er høj satsning på forskning, udvikling og uddannelse i Danmark.

Og så skal vi altså også huske på, at Danmark har førerposition på offshore vindkraft.

– Vi har et solidt potentiale tæt på os især i Tyskland, Sverige og England. Der er også mange nære vækstmarkeder i Nordsøen og Østersøen. Vi har gode lokale styrkepositioner med Aalborg Universitet, Vestas og Siemens og vi har generelt haft en mangeårig udbygning med vindkraft i region Nordjylland.

– Det er værd at tænke på, men vi skal tænke mere i nicher, end vi har gjort før. Det skal være nicher med højt videnindhold. Og så skal vi sikre testfaciliteter og en høj andel af vindelektricitet i vores elsystem, siger Birger T. Madsen.

Han advarede mod, at lade vindindustrien ende som værftsindustrien. De har begge haft udfordringer med råvareprisen, store lønomkostninger, og logistikhåndtering af store emner. Begge industrier har haft næsten 23.000 beskæftiget og så har begge brancher været et stærkt politisk område.

– Værfterne var kronjuvelen i dansk metalindustri i 60 – 70 år og så blev den afviklet på 20 år. Sådan må det ikke gå med vindindustrien, siger Birger T. Madsen.