Aalborg Havns spulefelter oplagte til testcenter

I en kronik i Jyllands Posten og et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende bevæger Claus Holstein, Aalborg Havns administrerende direktør, sig direkte ind i den ophedede debat om en placering af et kommende testcenter for vindmøller. Han foreslår en oplagt og tilsyneladende overset mulighed på de store øde arealer omkring Vattenfall ved Rærup ud til Limfjorden.

Ifølge havnedirektøren kan Østerild i Thy slippe for vindmøllerne, for de kan placeres på havnens to spulefelter omkring kraftværket, Vattenfall, ved Vester Hassing og Rærup nord for Limfjorden. Her er havnen med til at råde over arealer på i alt 125 hektar. Og her er flere tekniske installationer samlet i forvejen, lossepladser, kraftværk og spulefelter.

Området er landdepoter for oprensningssedimenter, altså materiale fra havnebassiner og sejlløb, som gennem tiderne er blevet indspulet for at holde sejlrenden i Limfjorden fri. Området er kæmpe stort og for længst udlagt til industri. Vind er der rigeligt af. Flere store vindmøller er allerede blevet opsat foran værket de senere år.

Hele området har de seneste 50 år været udlagt til forskellige formål indenfor den grovere industri. Ekspropriationerne, diskussionerne og borgerbevægelserne har været der for længst.

Havnedirektøren foreslår flere udnyttelser på samme tid. Derfor bør der efter hans mening indrettes et oplevelsescenter sammen med testcentret. Så kunne der være turistinformation og måske rundvisninger.

Forslaget vakte straks debat. 25 indlæg med kommentarer til forslaget er kommet ind på siderne under jp.dk. De fleste partsindlæg opfordrer myndighederne til at gå videre med at få undersøgt forslaget fra havnedirektøren i Aalborg. Enkelte afviser dog enhver tanke om et testcenter til lands, også hvis det bliver på et øde sted som spulefelterne ved Limfjorden.

Klik her for at se kronikken i Jyllands Posten og debatindlægget i Nordjyske Stiftstidende.