Mission og vision

Mission

At skabe vækst i den nordjyske vindmøllebranche.

Vision

At synliggøre, forene, udvikle og styrke den nordjyske vindmølleindustris interesser.

Erhvervsnetværket Hub North, som er fagnetværket for vindenergi i House of Energy, har som mål at synliggøre, forene, udvikle og styrke den nordjyske vindmølleindustri. Netværket skal samtidig ses som en integreret del af den danske vindmølleindustri og i videst mulige omfang lægge op til samarbejde på tværs af landsdelene.

Hub North vil med udgangspunkt i fokusering på det regionale og nationale også anlægge et globalt udsyn. Målet er at skabe grundlag for at udvikle eksisterende virksomheder og tiltrække udenlandske investorer og virksomheder og dermed være med til at skabe fremtidens arbejdspladser.

Aktørerne i Hub North tæller virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter. Andre naturlige medlemmer af netværket er uddannelses- og videninstitutioner og interesseorganisationer.

Hub North vil løbende synliggøre alle medlemsvirksomhedernes kompetencer og på den måde gøre det enklere for virksomhederne at samarbejde. Erhvervsnetværkets mål er også at udpege de rette erhvervsfremmemidler, som kunne være interessante for netværkets medlemmer, og at hjælpe med at skrive ansøgning til rette sted.

Hub North vil arbejde for at forbedre rammevilkårene for vindmølleindustrien i det nordlige Danmark. Det betyder, at netværket vil samle og synliggøre de forhold og problemstillinger, som kræver politisk stillingtagen.