Skagen Sandblæseri & Skibsservice ApS

Skagen Sandblæseri & Skibsservice udfører professionel overfladebehandling til industrien og det maritime område. Deres kompetencer inden for overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse er opbygget gennem 25 år, hvor de har oparbejdet ekspertise indenfor følgende områder: Vindmøller, Broer, Skibe, Stålkonstruktioner, Tanke, Brandmaling.

De ønsker at sikre, at de altid leverer det aftalte til deres kunder, at kunderne får et positivt indtryk af deres virksomhed og betragter dem som en seriøs samarbejdspartner i forbindelse med overfladebehandling på fabrikkerne.

De lægger specielt vægt på:

 • At det leverede kvalitetsmæssigt lever op til det aftalt.
 • At kunden oplever, at betjeningen er professionel med hensyn til :
 • Faglig og teknisk kunnen.
 • Venlighed.
 • Overholdelse af aftaler.
 • Renholdelse af arbejdspladser, herunder oprydning efter mobilt arbejde.
 • At emnerne behandles under hensyntagen til relevante miljø- og arbejdsmiljøkrav.
 • I overensstemmelse med den relevante miljøgodkendelse.
 • I henhold til reglerne for håndtering af affald.
 • I henhold til reglerne for håndtering af kemiske stoffer og matriale.
 • At virksomheden som helhed opfattes som velordnet og professionel.

Desuden ønsker de løbende :

 • At optimere vores arbejdsprosser.
 • At sikre vores udstyr er lovligt og velfungerende.
 • At optimere matrialeforbrug.
 • At voremedarbejder her relevant uddannelse og træning i forhold til den enkeltes opgaver.

Deres kvalitspolitik og kvalitetsstyringssystem gælder for alle i virksomheden, og alle deres medarbejder er forpligtet til at overholde de relevante bestemmelser og i øvrigt arbejde for at forbedere kvalitetsstyringssystemet effektivtet.

Skagen Sandblæseri & Skibsservice ApS
Danmarksgade 56, 2.tv.
9900 Frederikshavn
www.skagensmaleren.dk