Syddansk Universitet


Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME), dækker forskningsområder og aktiviteter med fokus på miljø- og ressourceøkonomi, landdistriktsforskning, sport og eventmanagement, kultursociologi, købsadfærd og innovation

IME driver de samfundsvidenskabelige uddannelser i Esbjerg: Bachelor og kandidat i Erhvervsøkonomi, Sport og Event, Sociologi, og i samarbejde med Aalborg Universitet bachelor- og kandidatuddannelser i Miljø og Ressource Management, og Risk and Safety Management uddannelsen.

Omdrejningspunktet for forskningen er den strategiske og anvendte forskning. De samarbejder ofte med det omgivende samfund, hvilket både kommer til udtryk i form af forskningsprojekter og i uddannelserne. De udfører også rekvireret forskning for Søfartsstyrelsen samt i regi af Center for Landdistriktsforskning (CLF) for Erhvervs- og Vækstministeriet.

Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Niels Bohrs Vej 9
6700 Esbjerg
www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/i_miljo_og_erhvervsoekonomi