AMU Vest

AMU Vest

Virksomheder er forskellige
Ingen virksomheder er ens, så det er AMU-Vest’s kursusformer heller ikke.

De er Vestjyllands førende center for voksen- og efteruddannelse og en af deres vigtigste opgaver er at sikre en bred vifte af uddannelsestilbud tilpasset det lokale erhvervsliv. De har udviklet deres kursusformer, så de i endnu højere grad matcher erhvervslivets behov for fleksible og individuelt tilpassede løsninger på et højt fagligt niveau. Samtidig har de bevaret de mere langsigtede, traditionelle uddannelsesforløb til virksomheder der trives bedst med den form.

Med den øgede fleksibilitet i kursusformerne føler de sig mere end nogensinde rustet til at leve op til de krav, som virksomhederne stiller til dem.

Hos AMU Vest vil dine medarbejdere opleve et miljø der er præget af dygtige formidlere, en høj grad af deltagerindflydelse, åbne kommunikationsveje og enestående muligheder for at udveksle viden og etablere faglige og sociale netværk med andre kursister. Det er medarbejdernes kompetencer der skaber udvikling, vækst og øget konkurrenceevne for den enkelte virksomhed.

Derfor er AMU-Vest med til at styrke erhvervslivet hver gang en kursist forlader centret.

Mission
”AMU-Vest vil – med et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk sigte – udvikle og udbyde de ydelser til efter- og voksenuddannelsesområdet, som kunderne til enhver tid efterspørger – i den udstrækning det understøtter centerstrategien samt politisk fastsatte mål for voksen- og efteruddannelsesindsatsen”.

Vision
”AMU-Vest vil være anerkendt som betydende samarbejdspartner for energisektoren – når det gælder uddannelse og efteruddannelse af kortuddannede”.

Indsatsområder
AMU-Vest arbejder med sikkerhed og miljø som et markant og højtprioriteret indsatsområde. Det handler for dem om, at de som leverandør til brancher med fokus på sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø, skal sætte en høj standard og bidrage til at nuværende og kommende medarbejdere understøtter en sådan sikkerhedskultur. Der arbejdes målrettet med denne proces.

AMU-Vest vil som institution afspejle en typisk arbejdspladskultur: De har et voksenmiljø, hvor deres forskelligartede brancheområder skal ligne det, man som medarbejder møder på en arbejdsplads. Derfor er dét at skabe praksisnær læring i øjenhøjde deres erklærede mål. Det er et klart indsatsområde at fastholde et bredt og varieret udbud af uddannelser som afspejler det arbejdsmarked, de betjener.

Som repræsentant for voksen- og efteruddannelsessystemet og som værtsinstitution for et VEU-center vil AMU-Vest være ambassadør for, at både unge og voksne opnår de bedste muligheder for at dygtiggøre sig ved hjælp af efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det er således også et indsatsområde for AMU-Vest at påvirke den løbende debat om, hvordan de former og udvikler arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken bedst muligt til gavn for områdets virksomheder såvel som den enkelte. AMU-Vest og VEU-center Vest vil fortsat være proaktive medspillere for arbejdsmarkedets parter.

AMU Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
www.amu-vest.dk