AAU – Inst. for Planlægning

planlægning

Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen (teknologiske, miljømæssige, internationale og forvaltningsmæssige aspekter), over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som landmåling og kortlægning.

Institut for Planlægning hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

 

Institut for Planlægning
Vestre Havnepromenade 5
9000 Aalborg
www.plan.aau.dk