AAU – Inst. for Mekanik & Produktion

AAU_mechManufacturingEngineering

Institut for Mekanik og Produktion (M-Tech) er et innovativt forsknings- og undervisningsmiljø på Aalborg Universitet. Instituttets opgave er at skabe viden om mekanisk og produktionsrelateret ingeninørvidenskab på områder som industriel produktion og mekaniske systemer for derpå at overføre denne viden til studerende, samfundet, forbrugere og virksomheder.

Profil
Forskningen og undervisningen på instituttet er rettet mod produktionsforhold i den private og den offentlige sektor og indeholder elementer som produktion, materialeforskning, logistik, IT, organisation, produktudvikling, automation og mekanik.

Instituttet er således enormt interdisciplinært. Variationen i arbejdsområder åbner op for mange muligheder for samarbejde med den omgivende verden. Det har også betydning for forskningssamarbejder med virksomheder af international standard.

Faciliteter på M-Tech
Instituttet råder over flere laboratorier med moderne udstyr inden for opskæring, svejsning, computerintegreret produktion, plastik, test og karakterisering af materialer som polymerer, metal, keramik og meget mere.

Institut for Mekanik og Produktion
Fibigerstræde 16
9220 Aalborg Øst
www.m-tech.aau.dk