AAU – Inst. for Elekt. Systemer

AAU_electronicSystems

Instituttet for Elektriske Systemer er med over 300 ansatte et af Aalborg Universitets største institutter. Instituttet er internationalt anerkendt for særligt dets bidrag til Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT).

Forskningen og undervisningen ved instituttet har fokus på elektrisk ingeniørvidenskab fordelt på fem aktivitetsområder.

Instituttets succes – både som kilde til ny forskning og som grundlag for mange menneskers daglige arbejde – drives af et fælles værdigrundlag. Forudsætningen for dette er en grundantagelse om, at instituttet danner både professionel og social/organisatorisk ramme for de tekniske aktiviteter, og her er det vigtigt at være bevidst omkring at skabe en balance mellem tekniske udfordringer og menneskelig tillid. Værdigrundlaget er tredelt:

Åbenhed og respekt – Der skal være plads til professionel udvikling med hensyntagen til den enkelte medarbejders og studerendes motivation og engagement.

Innovation og kreativitet – Begge dele skal være i front både professionelt og organisatorisk, idet der altid stræbes efter at skabe ny viden samt basis for at implementere denne i samfundet.

Synlighed og anvendelighed – Instituttets viden har kun værdi hvis det er anvendeligt for de studerende, nationale og internationale kollegaer og samfundet, hvilket afhænger af instituttets synlighed.

Institut for Elektroniske Systemer
Frederik Bajers Vej 7
9220 Aalborg Øst

www.es.aau.dk