AAU – Center for logistik

AAU_logistik

Center for Logistik (CELOG) er et videns- og forskningscenter på Aalborg Universitet.  CELOG’s mission er at fokusere og styrke forskningen inden for logistik og samtidigt hjælpe virksomheder og institutioner med at optimere deres logistik internt og eksternt i forsyningskæden.

Logistik er meget mere end transport
Logistik bruges i mange sammenhænge som et synonym for transport, hvilket ikke er retvisende for CELOG’s måde at anskue området på. Rent teknisk vælger CELOG at kalde sit forskningsområde for Industrial Operations & Supply Chains som applikeres på domæner som den offentlige sektor, transport-, sundheds-, og servicesektoren.

Forskning på center for logistik
CELOGs forskning består i at fokusere og styrke Aalborg Universitets forskning inden for logistik, så universitetet og CELOG både i ind- og udland kan positionere sig som Danmarks førende. Centrets forskning inkluderer bl.a. forskningsprojekter som primært koncentrerer sig om videreudvikling af værktøjer og teknikker til analyse, planlægning, optimering, sporing og integration.

Erhvervslivet er CELOG’s forskningslaboratorium
CELOG’s aktiviteter er stærkt udadvendte og indbyder til flere typer samarbejde med virksomheder og institutioner. Forskningsmetoderne er tilpasset erhvervslivet, fordi det er her, viden om logistik og supply chain gør mest gavn.

Centret udskiller sig fra så mange andre ved ikke kun at analysere, hvad problemet er. Det undersøges også, hvorfor problemet opstår, og derved findes en løsning, som kan hjælpe virksomhederne fremover. Generelt stræber CELOG efter, at forskningen skal være så tilgængelig for erhvervslivet som muligt, og derfor udføres langt de fleste projekter med involvering fra private virksomheder og offentlige institutioner.

Virksomheders samarbejde med center for logistik
Et samarbejde med CELOG kan for virksomhederne eksempelvis medvirke til at styringsmæssige parametre som sporbarhed, leveringstid, leveringssikkerhed og fleksibilitet forbedres. Udviklingsprojekterne udvikles med henblik på forbedring af vare- og informationsflow, større kapacitetsudnyttelse, samt forbedringer i forretningsprocesser, planlægning og integration, både internt og eksternt i forsyningskæden.

Center for Logistik
Fibigerstræde 14
9220 Aalborg Øst
www.celog.aau.dk/