Aalborg Havn

Ultimize

Aalborg Havn – Stærk på logistik og samarbejde
Danmarks bedst planlagte havneområde er beliggende uden for byen på de åbne vidder – med plads til langsigtet udvikling. Udover de kajnære faciliteter ejer Aalborg Havn 4,2 mio. m2 erhvervsarealer i baglandet, hvor infrastrukturen er tæt knyttet til motorvej E45.
Næsten 100 virksomheder har allerede etableret sig i det attraktive område, heraf omkring halvdelen på de kajnære arealer.
Aalborg Havn er et aktivt og rationelt led i den enkelte havnekundes logistikkæde; et knudepunkt for alle typer gods og alle former for transport med skib, lastvogn og jernbane – med Nordic Transport Centre, integreret i det samlede servicetilbud, der også rummer bl.a. Danske Fragtmænds terminal og lagerhotel. Sammen med de private havne Aalborg portland A/S og vattenfall A/S er Aalborg Havn i dag Danmarks 5. største havnesystem målt på samlet godsmængde. Aalborg Havn er samtidig  Grøndlands eneste basishavn i Europa – med ugentlig forbindelse til og fra Grønland – i direkte forlængelse af det globale container netværk via feederruten rotterdam – Aalborg – göteborg. Containerterminalen på Aalborg Havn har kapacitet til håndtering af 100.000 containere årligt. Fra den specielle projektkaj udskibes løbende offshoreinstallationer og vindmøller, håndteret af alle former for materiel.

Aalborg Havn
Langerak 19
9220 Aalborg
www.aalborghavn.dk