Frederikshavn Havn A/S

Frederikshavn Havn er i dag en af Danmarks mest betydningsfulde erhvervshavne.

Havnen er blandt Danmarks ti største havne og omfatter trafikhavn, færgehavn og en alsidig serviceindustri.

Det er en moderne erhvervshavn med central placering, gode faciliteter og et service-setup der sikrer hurtig og effektiv håndtering af skibe og last. Havnen har en ambitiøs investeringsplan og en klar strategi om også i fremtiden at tilbyde de bedste faciliteter og maritim service i verdensklasse.

Frederikshavn Havn er den største færgehavn imellem det europæiske kontinent og Skandinavien, og havnen er en af landets travleste færgehavne og udgangspunktet for færgetrafik til og fra Gøteborg, Oslo og Læsø.

Havnen har en moderne og effektiv infrastruktur, og logistikmæssigt nyder havnens brugere og deres kunder godt af den direkte forbindelse med det europæiske motorvejs- og jernbanenet.

Frederikshavn Havn råder over i alt 6 km kajer, 5 færgelejer, 1 jernbanefærgeleje og 3 Ro-Ro lejer. Vanddybden i havnen er mellem 7 og 8 meter. I alt dækker havnen et samlet areal areal på 1.710.000 m2 hvoraf vandarealet udgør 540.000 m2.

Frederikshavn Havn er en velbesøgt havn med ca. 4.550 årlige skibsanløb, heraf 3.910 færgeanløb med 1,76 mio. passagerer, 356.785 personbiler, 168.206 lastbilenheder, 2.482 busser og en samlet godsmængde på 2,45 mio. tons.

Frederikshavn Havn A/S
Oliepieren 7
9900 Frederikshavn
www.frederikshavnhavn.dk