Center for Logisitk og Samarbejde

Ultimize

Center for Logistik og Samarbejde beskæftiger sig med vidensformidling, implementering af logistikløsninger og forretningsmodeller til virksomheder i Nordjylland.

I samarbejde med Aalborg Universitet indhentes den nyeste viden fra forskningsfeltet der omsættes til konkrete projekter, og som implementeres i virksomheder.

Hovedsageligt vil CLS kunne tilbyde kompetent erhvervsviden fra forskningsområdet inden for logistik- og samarbejde til eksisterende og nye virksomheder i det nordjyske erhvervsliv.

CLS er en aktør, som alle virksomheder kan drage nytte af, hvis de ønsker aktuelle forskningsbaserede løsninger, håndtering af konsulentopgaver omkring forbedringsprojekter, der optimerer driften og øger konkurrenceevnen.

Mission
CLS’ opgave er at gøre viden om effektivitet, samarbejde og innovation mere tilgængelig og at assistere virksomheder med at implementere de gode løsninger til gavn for vækst og indtjening.

CLS’ primære succeskriterie er at skabe erhvervsudvikling og arbejdspladser i Nordjylland.

Dette gør CLS ved at lave projekter der optimerer driften og forbedrer konkurrenceevnen for de virksomheder, de arbejder sammen med, og derved laver de værdiskabelse for deres kunder.

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg
www.logsam.dk