KT Elektric Aalborg A/S

Firmaets kompetenceområde er service, automation, industri, installation, kommunikation, svagstrøm og nybygningsopgaver samt større el-entrepriseopgaver over hele Danmark.

KT Elektric Aalborg A/S
Porsvej 6, 9000 Aalborg
www.ktelektric.dk