HEF EnergiTeknik A/SHEF EnergiTeknik A/S blev grundlagt i 1998 som et 100 % ejet datterselskab af HEF A.m.b.a. i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet.

Den oprindelige bemanding på 59 mand varetog udelukkende opgaver inden for HEFs forsyningsområde, men i takt med udviklingen på el- og energiforsyningsområdet er arbejdsopgaverne blevet mangeartede, udfordrende og ikke mindst landsdækkende.

I de forløbne 12 år er medarbejderstaben vokset til 125 mand som arbejder med et bredt spektrum af såvel traditionelle opgaver inden for elforsyning som projekter og opgaver af mere innovativ karakter inden for energiforsyning samt øvrige entreprenøropgaver.

Erfaring
Med et solidt fodfæste i elbranchen løser de traditionelle opgaver for net- og forsyningsvirksomheder over hele landet. Samtidig udfører de holdbare løsninger i en høj kvalitet for f.eks. antenneforeninger, vandværker og tele-/ og kommunikationsvirksomheder samt entreprenør- og byggefirmaer.

En af deres absolut stærke sider er den erfaring, deres medarbejdere har oparbejdet gennem mange år: en stor del af deres medarbejdere har årelang erfaring fra de gamle elforsynings-selskaber – en erfaring, der i høj grad er med til at sikre kvalitet og leveringssikkerhed hos deres kunder.

Udover at respektere og værdsætte deres medarbejderes store erfaring arbejder de også målrettet for at sikre, at alle er optimalt uddannede både fagligt og sikkerhedsmæssigt, så de er forberedt på fremtidens spændende opgaver.

Mission og værdier
HEF EnergiTeknik har stor respekt for kunder og miljøet. Deres mission er at udføre holdbare, sikre og miljørigtige totale løsninger i høj kvalitet til tiden.

Deres værdier er baseret på en platform af kvalitetsbevidst holdindsats og samarbejde, hvor troværdighed, ansvar, loyalitet, målrettethed og respekt er toppet med humor og glæde.

HEF EnergiTeknik A/S
Over Bækken 6
9000 Aalborg
www.energiteknik.dk