Qling I/S

Qling I/S blev til i starten af 2007, sammensat af tre initiativtagere med tre forskellige ekspertise områder. Hele idegrundlaget startede med en vision om at udvikle en husstandsmølle i 3 KW størrelsen samt projekt udvikling og opsætning af Landmøller.

Da landmøllerne efterhånden prægede landskabet i negativ retning, blev det en ret svær opgave at opsætte landmøller uden, at befolkningen blev påvirket af både støj og udsyn. Derfor var det kun naturligt, at de begyndte at fokusere på havet.

De startede derfor sent 2007 at lede efter en egnet plads, og to gode argumenter for at vælge Sejerøbugten.

1. Vindforhold i Sejerøbugten, er ideelt til placering af en vindmøllepark.
2. Afsætning af strøm til land er ligeledes ideel, grundet tæt beliggende transformerstation.

Da ingen i Danmark kan gøre krav på vinden, synes de i Qling, at hele befolkningen skal have mulighed for at investere i en kystnær vindmølle park og ikke kun de store energiselskaber. Det vil så komme os selv til gode samtidigt med, at el. prisen holdes nede. Derfor er deres mål, at 90% af sejerøbugtens vindmøllepark kommer på lokale hænder.

Qling I/S
Himmerigshøj 6
3200 Helsinge
www.qling.dk