Dansk Folkevind A/S / Toft-Nielsen A/S

Landinspektør- og ingeniørfirmaet Toft-Nielsen A/S  og Dansk Folkevind A/S udvikler og realiserer vindmølleprojekter i Danmark, fra 3 til 700 vindmøller.
Har du jord, eller er du sammen med nogle andre interesserede i at lave et vindmøllelaug, så kontakt os. Vi ordner arbejdet for dig, men stiller ikke krav om økonomisk medejerskab af projektet.
Vi står typisk for hele arbejdet fra ende til anden : Lodsejerkontakter, borgermøder, myndighedsforhandlinger, udarbejdelse af VVM-redegørelse og lokalplan, forhandlinger med vindmøllefabrikanter, banker, kreditforeninger og andre mulige investorer, projektstyring, kontakt til elselskab, udstykning af vindmølleparceller m.m. Vi lægger vægt på at udnytte VE-lovens muligheder for folkelig deltagelse i projekterne, med stor lokal tilfredshed til følge.
Vores landinspektør- og ingeniørekspertise sørger for, at du og dit projekt er i trygge hænder. Vi er medlemmer af Landinspektørernes Gensidige Erhvervsansvarsforsikring, der sikrer dig en stor tryghed i processen.
Vores største igangværende projekt lige nu er projekteringen af en landvindmøllepark i Vendsyssel på op til  84 MW.
Toft-Nielsen A/S / Dansk Folkevind A/S
A.C. Jacobsens Vej 29
9400 Nørresundby
www.toft-nielsen-as.dk     www.danskfolkevind.dk