BUSINESS CONNECT A/S

business-connect-logo

BUSINESS CONNECT er en ny måde at tænke business på. De ved, at fremtidens innovative produkter skabes gennem stærke netværk af mennesker med specialistkompetencer, og de ved, at en agil organisation har nemmere ved at tilpasse sig et hurtigt omskifteligt marked.

De tror derfor på fleksible aftaler med projektansatte samarbejdspartnere der er tilknyttede som satellitter rundt om en organisation frem for mangeårige, bundne aftaler og en omkostningstung medarbejderstab. Og deres ydelse er at finde og forbinde de helt rigtige leverandører samt at give adgang til et af de mest professionelle globale netværk inden for vind, offshore og olie&gas branchen.

BUSINESS CONNECT A/S leverer professionelle specialister. De knytter virksomheder, brancher og mulige samarbejdspartnere sammen der ikke havde tænkt på, at et samarbejde kunne føre til eksempelvis produktudvikling, vækst på nye markeder eller måske store omkostningsbesparelser. Det er deres opgave at se, hvor mulighederne er og forbinde de rigtige ekspertiser med hinanden.

På grund af deres mangeårige erfaringer fra energibranchen – vind, olie&gas, offshore, stålindustrien og energioptimering generelt – er de i stand til at matche producenter og leverandører i nye samarbejdskonstellationer, uden at kvaliteten på kravspecifikationer og leveranceaftaler falder.

Deres ydelse minimerer risikoen ved at tænke innovativt og gå alternative veje, da deres krav til de specialister og leverandører, de anbefaler, er baseret på stort know-how i hele værdikæden lige fra salg, indkøb, projektledelse og HSE til outsourcing, ejerskifte og bestyrelsesarbejde.


Business Connect A/S
Strandbygade 29
6700 Esbjerg
www.business-connect.dk