NIRAS

NIRAS løser rådgivningsopgaver inden for en lang række områder. Deres tilgang er den samme på store komplekse opgaver som på små specialiserede løsninger. De arbejder altid tværfagligt og helhedsorienteret. Derfor består deres hold også af højt specialiserede medarbejdere med meget forskellig baggrund. På den måde når de deres mål, som er at levere værdiskabende og bæredygtige løsninger.

Virksomheden blev grundlagt i 1956 af de danske civilingeniører Jørgen Kristian Nielsen og Konrad Rauschenberger og er i dag Danmarks tredjestørste rådgivende ingeniørvirksomhed. Drivkraften er dengang som nu en overbevisning om at samarbejde, gensidig læring og innovation er vejen til at skabe mest værdi for deres kunder.

De løser både lokale og globale udfordringer. NIRAS er en international virksomhed med kontorer i Europa, Afrika og Asien. De er ledende inden for bl.a. vandsektoren, miljøområdet og udviklingsbistand.

De er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Herudover samarbejder de gennem SEEN-netværket med nogle af de førende rådgivende ingeniørvirksomheder i Sverige, Holland og Frankrig.

Ejerforhold
Aktierne i NIRAS-Gruppen er ejet af NIRAS-Fonden (77%) samt ledere og medarbejdere (23%). Fondens hovedformål er som ejer af NIRAS-Gruppen A/S at fremme selskabets trivsel og beståen både i økonomisk henseende og i relation til personaleforhold og udvikling.


NIRAS
Vestre Havnepromenade 9
9000 Aalborg
www.niras.dk