Initia a/s

initia blev etableret i 1987 som en konsulent- og uddannelsesvirksomhed der af omgivelserne – og her ikke mindst kunderne – skulle opfattes som en relevant og positivt anderledes samarbejdspartner.

Formålet var og er fortsat at medvirke til at sikre kvalitativ og kvantitativ vækst for danske og udenlandske virksomheder og organisationer. Dels gennem aktiv deltagelse i virksomhedernes og organisationernes hverdag og processer – og dels ved at tilbyde situationstilpassede kurser og uddannelsesforløb. Alt sammen noget der virkelig skulle gøre en forskel.

Men ikke nok med det. initia’s ydelser skulle prismæssigt være påvirket af en ydmyg holdning til faste omkostninger som for eksempel brede marmortrapper og messingbeslag. De har således kun ét beskedent fælleskontor. De tror i det hele taget meget på hjemmekontorets velsignelser.

Et andet af deres principper er, at de ikke stiller krav om, at deres konsulenter og instruktører er “hærdebrede og muskuløse yngre mænd eller rynkeløse kvinder”. Til gengæld kræver de så, at det er personer der har en relevant videregående uddannelse eller som i det mindste selv gennem aktiv indsats har indhøstet så mange erfaringer, at man uden videre kan betegne dem som specialister.

Under alle omstændigheder kan de med stolthed konstatere, at adskillige af deres kunder har været med dem gennem alle årene.

Strategi som overlevelsesmiddel
Gennem årene har de hævdet, at det at være strategi-baseret er virksomhedernes bedste overlevelsesmiddel. Nylige undersøgelser har vist påstandens berettigelse.

initia har deltaget i og forestået en lang række af strategiske processer for såvel store som mindre virksomheder.

initia a/s
Jernbanegade 28
6000, Kolding
www.initia.dk