EY

EY Ernst Young logo

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, de leverer, hjælper med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. De udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, de lover deres interessenter og bidrager til, at arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre – for deres medarbejdere, deres kunder og det omgivende samfund.

Deres værdier definerer, hvem de er. De er grundlaget for deres globale organisation. De styrer deres handlinger og adfærd. De påvirker den måde, de samarbejder på — og den måde, de  betjener deres kunder og engagerer sig i lokalsamfundet på.

Hver dag træffer hver eneste af dem valg og beslutninger, som har direkte indflydelse på den måde, som de oplever hinanden på, og den måde, som deres kunder og omverden oplever dem på. Deres værdier giver dem et fælles ståsted, som sikrer, at de alle handler ud fra de samme principper, når de træffer disse beslutninger — over alt i deres globale organisation.

EY’s globale program, Better begins with you, giver deres medarbejdere muligheden for at anerkende enkeltpersoner eller teams, der efterlever deres værdier og bringer EY’s formål – Building a better working world ind i deres hverdag til nytte for både deres kunder og det omgivende samfund.

Better begins with you er et vigtigt bidrag til EY’s fælles kultur og er bygget op omkring deres stærke værdier.


EY
Vestre Havnepromenade 1A
9000 Aalborg
www.ey.com