CAD-Q A/S

Cad-Q er den førende leverandør af model- og tegningsrelateret IT. Vi arbejder med implementering af software, uddannelse, support og IT-understøttelse af CAD-relaterede systemer til byggeri, ejendomsforvaltning og industrisektoren. Vores løsninger er baseret på CAD-systemer og internt udviklede supplerende systemer til digital tegning-relaterede oplysninger. Vores områder er bygning / infrastruktur, ejendomsadministration og industri.

CAD-Q A/S
Marsallé 38, 8700 Horsens