Arbejdsmiljøeksperten, Aalborg ApS

ARBEJDSMILJØEksperten A/S - sundt og godt arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØEkspertens idegrundlag er at drive rådgivende virksomhed inden for arbejdsmiljø og miljø med aktiviteter der knytter sig naturligt hertil. Målsætningen for virksomheden er at udføre rådgivning af ypperste kvalitet målt med international målestok. Fundamentet for deres løsninger er erfaring, ekspertise, innovation, konsistente arbejdsmetoder og teamwork. De leverer videnbaserede ydelser af høj kvalitet, der tilfører deres kunder værdi. De stræber altid efter at skabe løsninger der er med til at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår og samtidig sikrer en bæredygtig samfundsudvikling. Under hensyn til miljø og samfund skaber de betydelig værdi for:

  • Deres kunder
    Fordi tætte kunderelationer gør det muligt for dem at levere de ydelser der bedst passer til deres kunders behov.
  • Deres medarbejdere
    Fordi de tilbyder faglige og personlige udviklingsmuligheder gennem udfordrende arbejdsopgaver i et godt arbejdsmiljø.
  • Deres virksomhed og aktionærer
    Fordi de opnår gode økonomiske resultater og vækst.

Intelligente løsninger

En dimension mere – i ARBEJDSMILJØEksperten ser de det som deres mål altid at udfordre både opgaverne, kunderne og dem selv. På den måde skaber de intelligente løsninger der er meningsfulde i sig selv og som virker i sammenhængen. Derfor tænker de altid i helheder internt og sammen med deres samarbejdspartnere. Baseret på en tæt dialog med deres kunder søger de at integrere den enkelte løsning i sin kontekst ved at tage højde for alle de faktorer som har betydning for et vellykket resultat. Det skaber en dimension mere.

Arbejdsmiljøeksperten, Aalborg ApS
Algade 56
9000 Aalborg
www.ameksperten.dk